Ny rapport uke 46, kartlegging kommuner korona og rus


I denne nye rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 46.

Hovedpunkter for uke 46 er:

  • Situasjonen i rusmiddelmiljøene og blant rusmiddelbrukerne fremstår som relativt stabil og oversiktlig. Smitteøkning i samfunnet og overdosedødsfall knyttet til piller med ukjent innhold er imidlertid svært bekymringsverdig.
  • Andelen respondenter som rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner er fortsatt lavere enn i sommer.
  • Andelen som rapporterer om at normalsituasjonen i stor grad er i ferd med å gjenopptas har sunket med nesten 20 prosentpoeng siden september
  • Det oppfordres til å begynne å planlegge for hvordan tjenestetilbudet kan opprettholdes i en periode med økt smittetrykk i samfunnet.
  • Det kommer til syne en økning i antall rusmiddelbrukere og pårørende som tar kontakt for hjelp.

For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger. På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Last ned hele rapporten, Korona og rus, kartlegging uke 46. Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, HER

NB: Selv om det den siste tiden har vært relativt sett lave og stabile tall hva gjelder rapportering av overdoser, er oppfordringen fra Helsedirektoratet fortysatt å gjøre rusalarm@helsedir.no mer kjent, gjennom blant annet nettjenesten kommunetorget.no.

Det er derfor fint om dere kan formidle denne adressen og informasjonen som er å finne her på Kommunetorget.no/rusalarm info

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, se kommunetorget.no/erfaringer koronakommunalt rusarbeid

 

Ny rapport uke 46, kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2065tt
(Skriv inn koden over.)