Ny rapport uke 8: Kartlegging kommuner korona og rus


I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

I den nyeste rapporten fra uke 8, 2021 er følgende hovedfunn: 

  • 5 av 61 respondenter kjente til at det er personer i rusmiljøene i deres kommune som har testet positivt på korona de siste to ukene.
  • 10 av 60 kjente til at det hadde vært en overdosesituasjon i deres kommune i løpet av de siste to ukene
  • Tilgangen på rusmidler fremstår som stabil
  • 87 prosent melder at det ordinære tjenestetilbudet for rusmiddelbrukere er tilgjengelig

Alt i alt, ingen store endringer registrert fra forrige kartlegging i uke 6.

OBS; På grunn av mye smitte i enkelte rusmiljø, har Helsedirektoratet sendt et brev til statsforvaltere med den hensikt å gjøre Koronaveileder kjent hos dem som jobber med målgruppen. Spesifikk oppmerksomhet på kapitel 7 og 10.

Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info

Formålet med denne kartleggingen er å skaffe kunnskap om endringer i rusmiljøene i Norge, samt kunnskap om hvordan det kommunale tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes av pandemien. Det er derfor ønskelig med oppdatert informasjon fra nøkkelpersoner som er i tett kontakt med rusmiljøer over hele landet. Kartleggingen er utviklet av KoRus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av den nasjonale overdosesatsningen.

Fra januar 2021 har vi ønsket å teste ut et sett nye spørsmål for å få mer presis kunnskap om situasjonen i rusmiljøene og i hvilken grad det er påvist korona. Dette er en del av en pilot for å utvikle et nasjonalt system for å kunne fange opp økt overdosefare.

For mer informasjon om status i koronasituasjonen i rusmiljøene: 

Last opp og les hele rapporten fra uke 8 HER

Ny rapport uke 8: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w136hh
(Skriv inn koden over.)