Ny revidert Tigris handlingsveileder


Som del av prosjekt Tigris er det utarbeidet en handlingsveileder som  er tilgjengelig via Kompetansesenter rus – region sør/Borgestadklinikken nettsider. Veilederen er tidligere revidert sommeren 2010. I forbindelse med den nye helselovgivningen har det vært behov for ytterligere oppdatering, primært ift det nye lovverket.

 

Denne veilederen er ikke ment for «ekspertene», men for ansatte i kommunene/nyansatte/studenter som har behov for aktuelle råd og tips vedr.  praktisk arbeid/tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  ift gravide og småbarnsfamilier med rusproblematikk. Det er nyttig å se denne veilederen i sammenheng med Helsedirektoratets veileder Fra bekymring til handling, og Arbeidsmanualen vedr. bruk av tvang som Korus Øst har utarbeidet og revidert. Det er referert til begge disse i Tigris handlingsveileder.

 

Revidert utgave er ferdigstilt nå i høst.

Veilederen er nå kun i elektroniske utgave, som kan lastes ned i de enkelte deler.

 

Last den ned og klikk deg inn på: Tigris handlingsveileder

 

 

For mer info ta kontakt med info@borgestadklinikken.no eller titti.huseby@borgestadklinikken.no

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: cp4mow
(Skriv inn koden over.)