Ny veileder i systematisk folkehelsearbeid


Helsedirektoratet har nå publisert en veileder til det systematiske folkehelsearbeidet. Veilederen er en revisjon og utvidelse av veilederen som kom i 2013 - "God oversikt – En forutsetning for god folkehelse" - som bistand til det lokale og regionale oversiktsarbeidet. Veilederen tar for seg alle elementene i et systematisk folkehelsearbeid (jf. figuren til høyre), forklarer lovens paragrafer og har inkludert eksempler fra kommuner som inspirasjon og hjelp

Målet med folkehelseloven er å bedre befolkningens helse og fordelingen av denne. Kommunens oppgave er å fremme befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. I tillegg skal kommunen beskytte befolkningen mot negative faktorer som påvirker helsen.

Alt dette skal gjøres med en systematisk arbeidsform. Med loven ble det etablert et fundament for å styrke et systematisk folkehelsearbeid i politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra kommunale utfordringer og behov. Oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet etter plan- og bygningsloven.

Veilederen publiseres kun på nett. Klikk inn og se HER

 se også; Hvordan koble folkehelse i plan HER

Kontaktperson: Kjersti H. Engeseth, Helsedirektoratet, avd. levekår.

E-post: kjersti.halvorsen.engeseth@helsedir.no

Det systematiske folkehelsearbeidet
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f664p5
(Skriv inn koden over.)