Nye resultater fra årets siste kartlegging korona og kommunalt rusarbeid


I denne årets siste rapport har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 50.

For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger.

På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Hovedpunktene fra rapporten uke 50 er:

  • Siden oktober ser vi en oppadgående trend i andelen respondenter som rapporterer om økning i hjelpebehov knyttet til psykisk helse.
  • Liten økning i andelen respondenter som rapporterer om rusmiddeltørke.
  • 4/5 respondenter rapporterer om at de i stor eller svært stor grad er i stand til å ivareta henvendelser fra rusmiddelbrukere og pårørende.
  • Flere melder også at de tilbyr hjemmetesting for korona til personer i rusmiljøene, og enkelte kommuner har også etablert et midlertidig botilbud til personer som tester positivt.
  • Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info

Last opp og les hele rapporten fra uke 50 HER

Det gjøres også oppmerksom på at det utvikles det nå en forbedret utgave av kartleggingen i samarbeid med Korusene, Burkerorganisasjoner, fagpersoner og Helsedirektoratet. Etter planen skal den nye utgaven testes ut i januar. Inntil da løper nåværende kartlegging som "vanlig".

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene gjennom 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

Uke 50: Nye resultater fra årets siste kartlegging korona og kommunaltrusarbeid
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5r87m0
(Skriv inn koden over.)