Nytt om psykisk helsevern- og rusfeltet


Helsedirektoratet har nylig ferdigstilt Nasjonal retningslinje for bipolare lidelser og Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Samtidig sendes det ut et rundskriv der lov og forskrift om psykisk helsevern presiseres.

Bipolare lidelser og psykoselidelser er alvorlige psykiske lidelser som rammer mange. For enkelte har lidelsene alvorlige konsekvenser for livskvalitet og funksjonsevne. Samtidig er det mange som kan være velfungerende, kreative og leve gode liv. Rett behandling vil bedre forløpet for mange pasienter.

Praktisk støtte

Hovedmål med rundskrivet om lov og forskrift om psykisk helsevern, er å bidra til riktigere bruk av tvang.

Prioriteringsveilederen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være en praktisk beslutningsstøtte i vurderingen av henvisninger til TSB.

Kvalitesløft

– Samlet representerer disse dokumentene et kvalitetsløft i psykisk helsevern og rusbehandling, sier direktør Gitte Huus i avdeling for Psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.

– Anbefalingene skal bidra til mindre praksisvariasjon ved utredning og behandling, mer nøktern og målrettet bruk av legemidler, mer bruk av effektiv psykoterapi og økt bruk av effektive psykososiale tiltak. Det er lagt mer vekt på utdanning og arbeid som en del av behandlingen, bruk av kriseplaner for å redusere risiko for tilbakefall og bedre koordinerte tjenester, sier Huus.

Presentert på slutten av fjoråret

Publikasjonene, samt den kommende retningslinjen om psykoselidelser, ble presentert på lanseringsseminar 12. desember. På seminaret var det deltakere fra spesialisthelsetjeneste, fylkesmenn, kommuner, kontrollkommisjoner og brukerorganisasjoner. Retningslinjen om psykoselidelser er under arbeid og vil bli ferdig i 2013.

 

Klikk deg inn og les mer om:

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 72t4c2
(Skriv inn koden over.)