Økning i antall overdose-/akuttsituasjoner


I går ble korona og rus rapport uke 26 lagt ut her på kommunetorget.no. Et av hovedfunnene i ukas rapport er stor økning i andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose-/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen.

Fra rapporteringen  finner vi en øking på 20 prosentpoeng. Noe som er over en firedobling siden forrige kartlegging for to uker siden. Spesielt markant er økningen i Østlandsområdet.

Helsedirektoratet melder om at denne bekymringen også har kommet via e-postadressen som ble opprettet i forbindelse med koronaepidemien, rusalarm@helsedir.no , samt andre uavhengige kilder.

De regionale KoRusene (Kompetansesentre rus) som gjennomfører nevnte «korona og rus kartlegging» oppfordrer, på bakgrunn av økningen i antall overdoser, at alle som jobber med brukere som har økt risiko for overdose har spesielt fokus på tiltak som kan forebygge overdoser. Det er her viktig å gå i dialog med brukerne om overdosefare og informere om hvordan de kan unngå overdoser.

Se også:

Råd overdose
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 410d5i
(Skriv inn koden over.)