Ny rapport om opptrapping på rusfeltet: Framgang men noe gjenstår


Det fjerde og siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet var 2020. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos, fulgt arbeidet med planen og presentert årlige statusrapporter. Denne rapport viser at det er en positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen – selv om det fortsatt er noen utfordringer og behov for videre satsning.

Det er utarbeidet fem hovedmål for opptrappingsplanen:

  • Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem, skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

Les mer og last ned rapporten

Opptrapping på rusfeltet: Ny rapport. Framgang med noe gjenstår
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3df3x1
(Skriv inn koden over.)