Overdoser på Sprøyterommet og kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding Oslo kommune, nye rapporter


To nye større arbeid fra Oslo er ferdigstilt. Pindsen mottakssenter har laget en rapport om overdosene på Sprøyterommet i perioden 2015 og 2016. Velferdsetaten i Oslo kommune har i tillegg sluttført arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for ny bystyremelding om rus. Les om disse arbeidene her og last ned rapportene.

Overdoser på Sprøyterommet i Oslo 2015-2016

Rapporten «Overdoser på Sprøyterommet i Oslo 2015-2016»bygger på 627 kartleggingsskjemaer som fylles ut etter en overdose. Rapporten handler om ikke-dødelige overdoser. I 2015 og 2016 resulterte henholdsvis 0,94 % og 0,88 % av alle injeksjoner på Sprøyterommet i overdoser. Hensikten med rapporten er å få kjennskap til hvem som får overdose på Sprøyterommet og brukernes vurdering av hva som er årsak til overdosen, for å bli bedre i det overdoseforebyggende arbeidet.

Last ned og les hele rapporten Overdoser på Sprøyterommet i Oslo 2015-2016, HER

 

Rett hjelp til rett tid, kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding Oslo kommune

Tema i kunnskapsgrunnlagmeldingen fra Velferdsetaten i Oslo kommune spenner fra forebygging/tidlig intervensjon til behandling/rehabilitering/ettervern og også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere, pårørende og fagfolk har kommet med innspill og råd. Meldingen bygger derfor på erfaringsbasert kompetanse, praksiskompetanse og forskningsbasert kunnskap.

Last ned og les Kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding Oslo kommune, HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q4k7m1
(Skriv inn koden over.)