Politirådene satser på Ansvarlig alkoholhåndtering


Gjennom to identiske seminarer den 2. og 9. september ønsker Politidirektoratet og Helsedirektoratet å tydeliggjøre politirådenes rolle i forebygging av rusrelatert vold og satsingen på Ansvarlig alkoholhåndtering.

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å styrke satsingen på Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) gjennom veiledning og kompetanseheving samt bistå i regelverksarbeid knyttet til alkoholloven.

I handlingsplanen for forebygging av kriminalitet (2013 – 2016) står det følgende under tiltak 6: « det skal stimuleres til trepartssamarbeid mellom kommune, politi og næring ved bruk av ansvarlig alkoholhåndtering som modell. Målet er å redusere rusrelatert vold og annen kriminalitet knyttet til uteliv, gjennom bl.a. å redusere antall tilfeller av overskjenking og skjenking av mindreårige». Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlige for tiltaket.

Politirådsseminarer

Politidirektoratet og Helsedirektoratet ønsker å tydeliggjøre politirådenes roller i denne satsningen. Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. På vegne av begge direktoratene inviterer Helsedirektoratet alle landets politiråd til erfaringsutvekslings- og motivasjonsseminar 2. eller 9. september

Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering HER

Klikk deg inn HER for mer informasjon, påmelding og program

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f15438
(Skriv inn koden over.)