Rusmidler i Norge 2013 er nå publisert


Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nå publisert rapporten Rusmidler i Norge 2013.

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989 som et samarbeid mellom det daværende Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Fra 2001 har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) stått som utgiver. Fram til og med 2012 har «Rusmidler i Norge» kommet med årlige utgaver på papir, og har i de senere år også kunne lastes ned fra www.sirus.no.

Det meste av den statistiske informasjonen er også gjort tilgjengelig i instituttets nettbaserte statistikkdatabase (http://statstikk.sirus.no). I tråd med den teknologiske utviklingen vil ikke «Rusmidler i Norge» lenger komme som årlig papirpublikasjon.

Denne publikasjonen er utvidet ved at den inneholder mer tekst enn tidligere organisert etter substans, mens et eget kapittel er viet informasjon/data knyttet til tjenester for rusmiddelmisbrukere.

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Last ned hele rapporten HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5wu31p
(Skriv inn koden over.)