Sommerens festivaler…., må boksøl åpnes av selger og skjenkes i glass?


Redaksjonen får alkoholrelaterte spørsmål omkring sommerens mange festivaler i Norge, også fra saksbehandler på kommunale skjenkebevillinger. Blant annet har en henvendt seg på bakgrunn av at festivalarrangørene søker om skjenkebevilling for øl og vin. Spørsmålet er om øl kan selges i bokser og om den da må åpnes av den som er selger, eller om selger må slå ølet over i plastglass? Den kommunale saksbehandleren spør om det regler for dette, og videre om hva som er vanlig praksis på festivalene som arrangeres rundt om i landet.

Redaksjonen svarer,  

Hei og takk for aktuelt spørsmål. Alkoholloven regulerer ikke dette direkte, men § 4-7 oppstiller et krav om at skjenkebevillingen skal utøves forsvarlig.

På festivaler vil det være mye mennesker, og det vil derfor være bra om arrangørene tar noen ekstra forhåndsregler. For eksempel er det god praksis å skjenke ølet i plastglass for å unngå skader. Mitt inntrykk er at få festivaler serverer øl i glassflasker eller glass. Ølbokser kan også være en risikofaktor og bør vel unngås, men her har bransjen selv mer erfaring. Jeg anbefaler en dialog med arrangørene av festivalen om dette.

Dersom man serverer øl i ølbokser, bør de åpnes for å unngå at de blir tatt med ut av skjenkeområdet. Av samme grunn bør det heller ikke selges flere ølbokser til samme person samtidig, med mindre det er helt klart at personen kjøper til flere personer og at disse skal konsumere drikken inne på skjenkeområdet.

Dersom forbud mot ølbokser kan begrunnes i sikkerhetshensyn (noe man altså bør diskutere konkret med festivalarrangøren), eller andre relevante hensyn, kan det stilles vilkår i bevillingsvedtaket om at det ikke kan serveres øl i ølbokser, se alkoholloven § 4-3.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s2004q
(Skriv inn koden over.)