Sommerens festivaler


Nå i sommermånedene arrangeres det festivaler rundt om i landet hvor det søkes om skjenkebevilling for øl og vin.Redaksjonen får jevnlig inn spørsmål omkring bevillinger i tilknyttning til disse festivalene, fra blant annet saksbehandlere på kommunale skjenkebevillinger. Blant annet er spørsmål om øl kan selges i bokser og om den da må åpnes av den som er selger, eller om selger må slå ølet over i plastglass, en gjenganger. Her følger svar på dette spørsmålet:

Alkoholloven regulerer ikke dette direkte, men § 4-7 oppstiller et krav om at skjenkebevillingen skal utøves forsvarlig.

På festivaler vil det være mye mennesker, og det vil derfor være bra om arrangørene tar noen ekstra forhåndsregler. For eksempel er det god praksis å skjenke ølet i plastglass for å unngå skader. Få festivaler serverer øl i glassflasker eller glass. Ølbokser kan også være en risikofaktor og bør vel unngås, men her har bransjen selv mer erfaring. Det er å anbefale at kommunen har en dialog med arrangørene av festivalen om dette.

Dersom man serverer øl i ølbokser, bør de åpnes for å unngå at de blir tatt med ut av skjenkeområdet. Av samme grunn bør det heller ikke selges flere ølbokser til samme person samtidig, med mindre det er helt klart at personen kjøper til flere personer og at disse skal konsumere drikken inne på skjenkeområdet.

Dersom forbud mot ølbokser kan begrunnes i sikkerhetshensyn (noe man altså bør diskutere konkret med festivalarrangøren), eller andre relevante hensyn, kan det stilles vilkår i bevillingsvedtaket om at det ikke kan serveres øl i ølbokser, se alkoholloven § 4-3.

 

Vennlig hilsen,

Redaksjonen

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 15s88f
(Skriv inn koden over.)