Stavanger kommune: Tiltak til personer med rusavhengighet i koronasituasjonen


I Stavanger kommune har vi, som andre kommuner, måtte tenke nytt og kreativt for å kunne gi best mulig hjelp til personer med rusavhengighet. Flere ordinære tjenestetilbud har måttet stenge eller redusere tilgjengeligheten. Imidlertid har det blitt anledning til å styrke andre deler av tjenestetilbudet og se på nye kreative løsninger. I dette erfaringsnotatet vil du få innblikk i dette og andre av våre tiltak i denne spesielle tiden innen arbeid med lavterskeltjenester.

: av Marte Kristin Helle (2020), avd.leder Stasjonen Helse- og omsorgstilbud, Rehabiliteringsseksjonen, Stavanger kommune

Økte tjenester fra Ambulant Helseteam

Det kommunale lavterskel helsetilbudet "Stasjonen", som ligger under virksomheten Rehabiliteringsseksjonen, har et Ambulant Helseteam som skal gi lavterskel helsehjelp der hvor brukerne er, f.eks. på gaten, i egen bolig, i botiltak eller andre steder. Det er alltid to ansatte med helsefaglig bakgrunn, og de kjører hjem til brukerne eller oppsøker brukergruppen i sentrum. I denne spesielle tiden når flere tilbud har stengt, har det ambulerende helseteamet økt antall oppdrag betraktelig.

Hver dag både ringer og tikker det inn flere meldinger fra brukere som trenger helsehjelp. Enten det er brukerutstyr eller sårstell. Da fyller Ambulant Helseteam opp bilen, både med brukerutstyr, nalokson nesespray, sårutstyr og smittevernsutstyr. For at både brukerne og ansatte skal føle seg trygge, har de ansatte fulgt smittevernsregime når det ikke er mulig å holde avstand.

I dette arbeidet er det selvsagt svært viktig å holde kontakt med brukerne, og ikke minst følge med på om noen utvikler symptomer på covid-19. Samarbeidet med ambulansetjenesten fungerer utmerket, og de er raske med å hente personer som enten er overdoserte eller har behov for å teste seg for covid-19.

I tillegg til Ambulant Helseteam, har det også vært helsepersonell som har gitt nødvendig helsehjelp på «Stasjonen» for brukere som har ringt på. De har gjerne også fått med seg både kaffe og en matpakke på vei ut døren.

Samarbeid med ProLAR – nett/ Hepatitt C – bussen

I påsken var Hepatitt C- bussen tilgjengelig for brukergruppen to dager i Stavanger sentrum. De ansatte på bussen delte ut brukerutstyr, nalokson nesespray, ga informasjon om covid-19, og ga råd og tips til de som ønsket å komme inn i LAR. Det var et godt samarbeid med kommunen i forkant, og Stasjonen bidro med brukerutstyr. Erfaringene var veldig positive, og det var flere som benyttet seg av tilbudet.

Samarbeid mellom kommunal miljøtjeneste og Kirkens Bymisjon om matutdeling

Miljøtjenesten i Rehabiliteringsseksjonen følger vanligvis opp brukere i boligen. De skal både sjekke at boligen ser tilfredsstillende ut, men også se til at brukerne har det bra. Under koronasituasjonen endret oppfølgingen seg noe, imidlertid ble det anledning til å etablere et samarbeid om matutdelingen i regi av Kirkens Bymisjon.

Miljøtjenesten kjørte og leverte matposer på døren til brukerne, og de fikk samtidig hørt hvordan de hadde det. Dette har vært et godt tilbud, og brukerne er veldig fornøyd med å få levert mat på døren. Samarbeid på tvers har gitt et godt tilbud til brukerne.

Hjemmeside Stavanger kommune

Erfaringer med tiltak til personer med rusavhengighet i koronasituasjonen
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 822h8d
(Skriv inn koden over.)