Tilskudd til videreutdanning i rusproblematikk


Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner og bydeler, kriminalomsorgen politietaten, organisasjoner, stiftelser og private bedrifter søke tilskudd til dekking av lønnskostnader for sine ansatte som gjennomfører videre- /etterutdanning i rusproblematikk.

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsarbeid og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan vurderes som relevant videreutdanning i rusproblematikk.


Tilskuddsmidlene vil bli fordelt mellom søkerne på grunnlag av søknad fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan gjennom tilskuddsordningen tildeles lønnskompensasjon for inntil 50 prosent av brutto lønn for fast ansatte, forutsatt at arbeidsgiver dekker minimum 25 prosent av lønnen. I tillegg kan det tildeles tilskudd til dekking av reise- og oppholdsutgifter, forutsatt at reise til nærmeste utdanningssted utgjør særlig store kostnader.


Dersom arbeidsgiver søker tilskudd for mer enn en ansatt, må listen over ansatte settes opp i prioritert rekkefølge.

Søknad sendes Fylkesmannen innen 1. april 2013.

Les mer, HER

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0q85k1
(Skriv inn koden over.)