TILSKUDD TIL KOMMUNALE RUSFOREBYGGENDE KOORDINATORER 2016 - SLT-MODELLEN


Formålet med tilskuddsordningen:

Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

For mer informasjon:

Klikk deg inn og se vedlegget og informasjon på nettet;

 

Hvem kan søke: 

Kommunen (event flere kommuner) i samarbeid med politiet/lensmannen.

 

Søknadsfrister:  

Helsedirektoratet: Søknader om tilskudd til lønn sendes via Altinn. Elektronisk søknadsskjema med rapport for bruk av midlene i 2015 finnes her https://helsedirektoratet.no/tilskudd.

 

Søknadsfrist: 20.02.2016.

Søknader forventes ferdigbehandlet innen to måneder etter søknadsfristen.

 

Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging:

 

Søknadsfrist: 18.03.2016.

Svar på søknaden kan påregnes i april/mai.

 

         

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8b468x
(Skriv inn koden over.)