Tilbud til helse- og samfunnsplanleggere i offentlig virksomhet


 

For å bedre kompetansen innen kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid tilbyr KS et utdanningsprogram - «Helse og Omsorg i Plan» som master - tema (30 studiepoeng) i samarbeid med fem høgskoler og universiteter. Tilbudet retter seg til personer som jobber med planlegging og prosesser i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos fylkesmenn.

 

 

Fram til 3. mai 2013 (siste frist) er det mulig å søke om opptak på en av de totalt 200 studieplassene som er ledige ved Universitetet i Agder, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Volda (undervisning skjer i Ålesund) og Universitetet i Tromsø.

 

Studiet og opphold dekkes av prosjektet, mens student/arbeidsgiver dekker reise, lærebøker og semesteravgift.

 

Målgruppen for studiet vil være personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos fylkesmenn som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, men hvor implementering av samhandlingsreform og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er en viktig del av deres oppgaver.

 

Kriterier for opptak til utdanningen er:

 

-          geografisk spredning i forhold til deltakere

-          sikre deltakelse fra målgruppene kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og fylkesmenn

-          arbeidsgiver skal ha gitt sin skriftlige anbefaling for søkers deltakelse

-          søker må inneha eller tenkt inn i en funksjon hvor planleggingskompetanse med særlig vekt på folkehelse- og helseaspekter er viktig

-          samarbeide mellom deltakere omkring «arbeidskrav» og «prosjektoppgaver»

-          kan delta på alle samlingene (unntak for gyldig grunn som er dokumentert sykdom)

 

Mer Informasjon om utlysing, søknadsfrist, opptak og oppstart for utdanningen finner du i vedlegget.

 

Hvis du har spørsmål om utdanningen, kan du kontakte med prosjektleder John H. Jakobsen på mobil 90858032 eller john.jakobsen@ks.no

Relaterte dokumenter
 
 
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 346014
(Skriv inn koden over.)