Tilskudd til kommunalt rusarbeid, frist 1.mars 2017


Målet for ordningen er å bidra til varig vekst i det kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Ordningen skal understøtte målene i Prop. 15 S (2015-2016) og Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) med vekt på styrket innsats ut fra lokale forhold på områdene:

- økt bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestene

- tidlig innsats rettet mot utsatte individer og grupper

- tverrfaglig, ambulant teambasert behandling og oppfølging

- tjenester knyttet til bolig og oppfølging i bolig

- tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp

- lavterskeltjenester

 

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2017 sendes Fylkesmannen.

Les mer og last ned søknadskjema HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 213a45
(Skriv inn koden over.)