Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner


Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler som skal støtte opp om frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.Søknadsfrist er 15.desember 2015

Tilskuddsordningene har som mål å stimulere til engasjement og rusmiddelpolitisk aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå. De skal også fremme kunnskapsbaserte strategier og demokratisk organisasjonsarbeid med frivillig innsats og lokalt engasjement.Totalt utlyses tilskudd på ca. 53 millioner kroner, med forbehold om endelig tilskudd fra Stortinget. Regelverkene gir rammer og føringer for hvem som kan søke, og hvilke innsatser som vil prioriteres for 2016.

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte)til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner er en tilskuddsordning som har som mål å stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå. Det er også et mål å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. Tilskuddsordningen er rettet mot nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer. Det stilles krav til organisasjonens vedtekter og årskontingent. Søknadsfristen er 15.desember 2015.

En annen tilskuddsordning heter Frivillig rusmiddelforebyggende innsats, og retter seg mot organisasjoner og stiftelser. Målet med ordningen er å redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til følgende innsatsområdene: rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst og arbeidsliv. Kun søkere med nasjonale/landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene kan søke. Det er krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet). Søknadsfristen er 15.desember 2015.

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud på rusfeltet har også mulighet til å søke om tilskudd. Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets og oppfølgingstilbud overfor personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Her er søknadsfristen 2.desember 2015.

 

For å lese mer om tilskuddsordningene og søknadsprosessene klikk deg inn på helsedirektoratet.no

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2g50m3
(Skriv inn koden over.)