Tilskudd til styrking av samhandling innen rus og psykisk helse.


Midlene skal benyttes til å utvikle gode tjenester og kompetanse med vekt på samhandling og tverrfaglighet i arbeidet med mennesker med rus- og psykiske problemer/lidelser.

 

Hvem kan søke

Ved samarbeid mellom ulike instanser skal det velges en hovedansvarlig, og bare denne skal levere søknad. Følgende tre hovedområder prioriteres:

  • Utprøving av modeller som ivaretar sammenhengende behandlings- og rehabiliteringsforløp samt tiltak for å begrense skadene ved tilbakefall.
  • Kartlegging/spredning av kompetanse rundt samhandlingsutfordringer og ulike målgruppers behov for helhetlige tjenester
  • Tverrfaglig samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og andre sektorer, med særlig vekt på arbeid og aktivitet.

Bakgrunn

Ordningen ble opprettet som en oppfølging av Stortingsmelding nr 47 (2008 - 2009), Samhandlingsreformen, hvor innsatsen for å styrke kompetanse om samhandlingsutfordringene skulle prioriteres.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal styrke samhandlingen mellom tjenestene og tjenestenivåene innen feltet psykisk helse og rus med vekt på kompetanse om og utprøving av ulike modeller for samhandling. Målet er at tjenestene til målgruppen skal fremstå som helhetlige og koordinerte. Brukermedvirkning og individuell plan skal ha en sentral plass i tiltakene.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Klikk deg inn og les mer på Helsedirektoratets informasjonssider  HER
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7f1c03
(Skriv inn koden over.)