Tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunene


Ny rapport fra Helsetilsynet om kommunenes arbeid med oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden

Det første landsomfattande tilsynet med folkehelsearbeid i kommunen blei gjennom­ført hausten 2014 og var retta mot arbeidet i kommunen med løpande oversikt over helsetilstand og faktorar som kan påverke helsetilstanden. Målet med tilsynet var å sjå til at kommunar som ikkje hadde sett i gang eit løpande oversiktsarbeid, kom i gang med dette (lovlegkontroll). I tillegg skulle tilsynet bidra til at kommunar som hadde starta opp arbeidet, utvikla dette vidare. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i femti kommunar.

Denne oppsummeringsrapporten omtaler hovudfunna frå tilsynet og byggjer på tilsynsrapportane frå fylkesmannen og erfaringane deira frå gjennomføringa av tilsynet. Rapporten omtaler også bakgrunnen for valet av tilsynstema og utforminga av tilsynet.

Last ned og les hele rapporten HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88130q
(Skriv inn koden over.)