Trondheimserklæringen – ny standard for nordisk folkehelse arbeid


Hvilken retning går man i for å styrke folkehelsearbeidet i de nordiske landene? Folkehelseerklæringen som ble presentert i Trondheim i dag gir noe av svaret. 

De 750 deltakerne på den nordiske folkehelse konferansen slår fast at rettferdig fordeling er et politisk valg. Målet er at erklæringen skal være med å sette standard for det fremtidige nordiske folkehelsearbeidet. 

Bidragsyterne oppfordrer til et inkluderende samfunn med mennesket i sentrum. 
Ressurser og muligheter må fordeles slik at mennesker kan forme sine liv ut fra sine egne ønsker og ambisjoner- for seg og samfunnet. Deltakerne løfter frem sosial ulikhet som en hovedutfordring, og viser til at retten til helse er grunnleggende.

I erklæringen pekes det på følgende områder:

  • Det må investeres i universell velferd som bolig og oppvekstmiljøer, skole og utdanning, arbeidsliv, arbeidsmiljø, helsetjenester og velferdsordninger, for gode levekår. 
  • For å fremme psykisk helse og trivsel må vi stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagslivet.
  • Det er behov for styrket samfunnsrettet innsats for å forebygge de store folkehelsesykdommene. Innsats innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, alkohol, samt rus, psykisk helse og skader og ulykker må også rettes mot de underliggende årsakene basert på en forståelse av politiske og kommersielle drivkrefter. 
  • Gevinster kan tas ut både ved en god start i livet, ved å fremme ungdommers helse, ved innsatser i arbeidslivet og gjennom en aktiv, sunn og trygg aldring.
  • Deltakerne har forpliktet seg til økt nordisk samarbeid for rettferdig helse og trivsel i Norden, samt å bidra til å redusere helseforskjeller globalt.

Last ned hele Trondheimserklæringen HER

Relaterte dokumenter
 
 
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 42q5xf
(Skriv inn koden over.)