Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser


God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer. Det å ta kriminalitetsforebyggende hensyn, er å identifisere trekk ved den fysiske utformingen som erfaringsmessig øker risikoen for at lovbrudd kan begås – slik at tryggere løsninger kan velges.

:Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og SLT (2017)

Etter en endring i 2009 pålegger plan- og bygningsloven kommuner og fylker å ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sine planprosesser. Denne veilederen gir råd som kan være nyttige når det kriminalitetsforebyggende perspektiv skal inngå i en plan.

Målgruppen for veilederen er alle som arbeider med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere. Hensikten er ikke bare å gi noen nyttige anvisninger til det praktiske arbeidet, men forfatterne av håndboka ønsker også å bidra til at forebygging av kriminalitet og utrygghet kommer tidligst mulig inn i planleggingen.

Veilederen er først og fremst basert på forskning, men også på generell kunnskap om kriminalitet og om hvilke arenaer kriminaliteten forekommer. I tillegg baserer håndboken seg på kjente anbefalinger og retningslinjer for god planlegging.

Innholdet i håndboka er sortert etter syv kapitler;

  1. Tryggere nærmiljøer – med loven i hånd. Plan- og bygningslovens krav om kriminalitetsforebyggende hensyn
  2. Kjennetegn for fysiske planleggere. Kjennetegn ved kriminalitetsutsatte og utrygge områder
  3. Kommunens planprosesser.  Slik blir du hørt før det er for sent.
  4. Trygghetsvandringer. En manual med sjekkliste.
  5. Planlegging for trygghet. Kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser ()
  6. Sjekkliste for planleggere.
  7. Eksempel på invitasjon til trygghetsvandring

Håndboken er oversiktlig, konkret og har mange gode illustrasjoner og bilder som eksempler. Det presenteres konkrete råd angående kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser i forhold til boligområder, skoler, senterområder, næringsområde og fri- og grøntområder (kap.5 og 6).

Du kan laste ned håndboken HER

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: tv1685
(Skriv inn koden over.)