Veivisere i lokale folkehelsetiltak


Helsedirektoratet har nå tilrettelagt et område kalt, " veivisere i lokale folkehelsetiltak". Her finner du praktiske hjelpemidler til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

På disse nettsidene legges det vekt på anbefalinger og råd om folkehelsetiltak innenfor ulike områder som påvirker befolkningens helse.Her finner råd og tips om blant annet prinsipper for tiltaksutforming, psykisk helse og livskvalitet, utdanning, bolig og arbeid, samt skader og ulykker

Veivisere i lokale folkehelsetiltak beskriver 12 sentrale påvirkningsfaktorer og den betydningen de har for befolkningens helse, omtaler tiltak og virkemidler som kommunene har mulighet til å igangsette, viser til aktuelt regelverk innenfor hvert tema, og viser fram noen eksempler på tiltak som kommuner har igangsatt.

For mer, klikk deg inn HER

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7r3r68
(Skriv inn koden over.)