Oversikt helsetilstand og påvirkningsfaktorer


Helsedirektoratet har utarbeidet veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Hensikten med veilederen er å bidra til forståelse av krav i folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen. Videre inneholder veilederen Helsedirektoratets råd om hvordan arbeidet med oversikt kan utføres i praksis. Veilederen vektlegger prosesser i oversiktsarbeidet fremfor detaljkrav og metoder.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer.

Kommuner og fylker trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan planlegge og gjennomføre effektive tiltak.

God oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid. De faktiske utfordringene legges til grunn for folkehelsearbeidet. Oversikten baserer seg på ulike kilder. Nasjonale helsemyndigheter bidrar med opplysninger, men kommunene og fylkene besitter selv viktig informasjon.

Informasjonen skal vurderes; hvorfor har situasjonen oppstått og hvor viktig antas situasjonen å være. Informasjonen skal legges til grunn for beslutninger, både for det løpende folkehelsearbeidet og for det langsiktige arbeidet knyttet opp mot prosessene i plan- og bygningsloven. Det vil være opp til kommunene og fylkeskommunene å organisere oversiktsarbeidet på hensiktsmessig måte.

Høsten 2011 ble det gjennomført en kartlegging av kommuners og fylkeskommuners folkehelsearbeid. Den viste bl.a. at en stor andel av kommunene ikke hadde utarbeidet oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Gjennomkartleggingen uttrykte kommunene behov for mer kunnskap på området.

Denne veilederen er ment å møte noe av dette kunnskapsbehovet. Når vi har høstet mer erfaring med det praktiske oversiktsarbeidet, og fått konkrete tilbakemeldinger om utfordringer kommuner og fylkeskommuner står overfor, kan det være aktuelt å revidere veilederen. Veilederen vektlegger prosesser i hvordan man kan skaffe seg god oversikt og forklaring til lovverket heller enn metoder og detaljerte fremgangsmåter.

Veilederen kan du laste ned og lese HER 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4t3c5i
(Skriv inn koden over.)