Hemnes: Økt trykk fra de mest velfungerende


Som i mange andre kommuner merker nordlandskommunen Hemnes at virusutbruddet gir utslag i livene til brukerne av de kommunale rus- og psykiatritjenestene.

:Terje Myller (2020), seniorrådgiver KoRus Nord

Kanskje litt paradoksalt er det brukerne og pasientene med størst utfordringer som fram til nå er minst preget av situasjonen. De ser ut til å klare seg greit, forteller fagleder ved rus- og psykiatritjenesten Nina Edvardsen. Det kan bero på at de er vant til isolasjon, dårlig økonomi og så videre, mener hun.

Samtidig merker kommunen et økt trykk på tjenesten fra de mest velfungerende brukerne. De har også fått flere henvendelser som gjelder småbarnsforeldre med økte symptomer på moderat til alvorlig depresjon, forteller Edvardsen.

Når det gjelder tilgang til og bruk av illegale rusmidler, er det ikke vesentlige endringer i de siste ukene ut fra det kommunen har fått kjennskap til. Noen tørke er det ikke.

Nina Edvardsen sier videre at kommunen i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer har vært nødt til å gjøre nødvendige prioriteringer. De sørger for å opprettholde tjenester som er forsvarlige og rettferdig fordelt. Noen tilbud er flyttet fra fysisk kontakt til telefon, blant annet samtalebehandling. Tjenesten passer på å gi løpende informasjon til alle brukerne via telefon.

Pasienter med alvorlige funksjonstap får fortsatt hjemmebesøk og eventuelt bistand til medikamentell behandling. Hvis noen trenger rent brukerutstyr, får de det levert. Når det gjelder bofellesskap, er kommunen ekstra oppmerksomme på symptomtrykk og smittetiltak. Lavterskeltilbudet har vært stengt siden utbruddet kom til landet.

Faglederen sier rus- og psykiatritjenesten har et godt samarbeid med øvrige, kommunale hjelpetjenester og med spesialisthelsetjenesten, men at mange opplever at hjemmekontor og koronasituasjonen bidrar til lengre avstand mellom de ulike tjenestene: «Vi kan ikke bare stikke innom når man har noe man skulle ha drøftet i en sak».

Hjemmeside Hemnes kommune

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6u1504
(Skriv inn koden over.)