Kommuner i nord melder om mer ensomhet og mer rusbruk


Avlyst rusbehandling, stengte dagsenter, ingen jobb å gå til og et hjelpeapparat som er hardt presset. Dette er hverdagen til de rusmiddelavhengige i Nord-Norge etter at korona-viruset lammet hele landet. Det viser en rundspørring KoRus-Nord har gjort blant kommunene i Nord-Norge.

:Av Carina Kaljord og Elisabeth Nordmo (2020), KoRus Nord

Selv om pandemien gjør hverdagen vanskeligere på alle måter, er det flere brukere som sier at situasjonen for dem også innebærer at de nå føler seg mer lik resten av samfunnet. Alle møter de samme utfordringene i livene sine nå, uavhengig om du er fast ansatt eller rusmisbruker. Alle kjenner på den samme engstelsen, og alle arbeidsledige sliter like mye med NAV som brukerne har gjort i årevis.

Relasjoner forsvinner

Rusmiddelavhengige opplever både stengte tilbud og redusert tilgjengelighet. I tillegg forsvinner mange nære relasjoner med ansatte i tjenestene. Kontakten opprettholdes som regel kun pr telefon eller videomøter. Mange av brukerne opplever generelt dårligere psykisk helse, i likhet med andre i befolkningen. Også rusmiddelmisbrukerne blir mer isolerte og dermed mer ensomme.

Utsatt gruppe

Noen erfarer at de som sliter med rusproblematikk, er like opptatt av å forholde seg til de gjeldende retningslinjer som andre, og forteller om brukere som engstelige for situasjonen og egen helse. Det rapporteres imidlertid også om at personer i målgruppen ikke følger de nasjonale føringene, og om brukere som syns tiden er preget av hysteri.


Brukerne er en ekstra utsatt gruppe med i utgangspunktet dårlig helse, det vil derfor være nødvendig med klare og tydelige tiltak for å redusere smittefare.
Noen kommuner har en overvekt av brukere fra 50 år og oppover. Disse har fra før en dårlig fysisk helse med en del hjerte- og lungeproblematikk. Denne gruppa er naturlig nok bekymret for egen helse - samt å bli avvist av legevakt.

I alle kommunene er fysisk kontakt begrenset til et minimum. Det innebærer at oppfølgingen primært skjer pr telefon eller videosamtale. Noen får tilbud om gratis selvhjelpskurs i kognitiv terapi på nett. Noen sier at målgruppen i FACT blir ekstra prioritert i forhold til møter med tjenestene- da man vurderer at de kan være ekstra sårbare for endringer i oppfølgingen. Også her må man tenke alternative løsninger, som å få med brukerne ut på tur, for å unngå nærkontakt.

Nye praktiske løsninger

Mange kommuner praktiserer at matvarer blir kjørt ut til brukerne, og at medisiner hentes sjeldnere enn før. Det gis tilbud om hjemkjøring av rent brukerutstyr, og utleveringssted for rent brukerutstyr er åpent og desinfiseres jevnlig. Utleveringsordning på LAR er endret for brukere med daglig henteordning til to-tre ganger pr uke, noe som fører til bekymring for økt spredning av medikamenter.

Det kommer også fram eksempler på alternative aktivitetstiltak, som aktivitetstips via Facebook, spill eller en virtuell kaffekopp med ansatte, og egnede uteaktiviteter.

Ruser seg mer

I flere kommuner har man et klart inntrykk at de som har utfordring med rus nå ruser seg mer enn de pleier. Eksempler er brukere som «forhandler» om å få ut medisiner tidligere, er blakke eller uteblir fra timer. På grunn av stengte grenser kan det være vanskeligere å få tak i narkotika. Dermed opplever man økt bruk av alkohol i rusmiljøet.
Mest bekymret er de kommunene som opplever at rusmiljøet ikke følger de nasjonale føringene om å ikke samles til sosiale sammenkomster, men fortsetter som de har gjort tidligere. De møtes som før og reiser over kommunegrenser for å få tak i stoff.

Kommuner er opptatt av å ha en nær dialog med brukerorganisasjonen for å få tilbakemelding om hvordan tiltakene fungerer, og bli oppdatert på hva som oppleves som utfordrende.

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4ro255
(Skriv inn koden over.)