Skien med mange tiltak under Pandemien


I Skien holder LARutdeling åpen stor sett som vanlig, litt kortere åpningstid i helger. Brukerne forholder seg fint til dette. Videre har vi fokusert på følgende tiltak;

:av Therese Lønnegraff (2020), Fagkoordinator MMO-senter rus, Skien.

Vi har svært kort vei inn i LAR for de som er kjente i systemet. Pr i dag har vi  fått en ny  inn på dagen. Vi har også svært godt samarbeid mellom LAR Telemark og Skien kommune, samt fastlege.

Larlege har også skrevet ut Rp  på benzo.til pasienter som har  fått karantene pga mistanke om Covid 19 virus. Dette som et forsøk på å holde motivasjonen oppe til å holde seg inne  i påvente av svar.

Vil også nevne at vi følger de mest  sårbare opp med utlevering av matposer ca 2 x pr uke. Vi  deler også ut E+ (næringsdrikk fra TINE) til både LARpasienter og andre fra Feltpleien i Skien.

Videre tar vi nødvendige sårstell, urinprøver og  går tur med pasienter som ønsker det. De andre følger vi opp pr tlf og via samarbeid med Skien Diakonale senter.

Feltpleien i Skien er også ambulerende ute i bybildet. Feltpleien bidrar i innflyttingsprosessen der NAV og kommune har klart å skaffe bolig til veie for noen av de som er UFB.

Et annet moment å nevne her er at vi deler ut mengder av brukerutstyr hver dag, samt Naloxone spray til både brukere og samarbeidspartnere.

Kan også ta med at vi har opprettholdelse av Hepatitt C behandling, samt at vi har mottak av nye pasienter til oppfølging av Hepatitt C. 

I denne sammenheng er det også verdt å nevne at vi har et utstrakt samarbeid med tjenestekontoret og hjemmetjenesten og der det er mulig bistår og avlaster vi hverandre.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1424fq
(Skriv inn koden over.)