Ullensaker kommune med fokus på somatiske plager og brukere som sliter med psykiske utfordringer og rusutfordringer


I Ullensaker kommune driver vi lavterskeltilbudet videre. Dog med reduserte bemanning og en god del oppfølgning via telefon av våre brukere.

:av Det ambulante team (2020), avdeling Rus og avhengighet, Ullensaker Kommune.

Vi lager mat til utlevering ved lavterskel tilbudet vårt på alle hverdager. Noe vi også vil gjøre nå i påsken 2020. I tillegg kjører vi ut med mat til dem som ikke kan komme seg inn til lavterskel tilbudet. Samtidig utleverer vi også Nalokson og full pakke med bruker utstyr.

De med somatiske plager og psykiske- og rusutfordringer

Vi har stor fokus på dem med kjente somatiske plager og de av brukerne som sliter med psykiske utfordringer i tillegg til rusutfordringer. Vi driver oppsøkende arbeid i denne koronatiden så godt som mulig, med tanke på at våres medarbeidere også må beskyttes. Alle som har vedtak ved avdelingen blir kontaktet hver uke av deres ruskonsulenter.

Digitalt samvær via telefon

I Ullensaker fortsetter vi med for eksempel «Male gruppe». Der bruker Ruskonsulenten i kommunen programmet Zoom på telefonen. Da er alle i hvert sitt hjem, og de jobber med sine bilder. Vi har har ca 1,5 time med samtaler og sosialt « samvær» gjennom denne digitale plattformen på mobiler. Dette har alle de involverte satt veldig stor pris på. 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4rn2i6
(Skriv inn koden over.)