Info om Kommunetorget

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Kommunetorget.no ble lansert i 2007, da med hovedfokus på planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene. Fra 2012 har planlegging av folkehelse blitt innlemmet som en del av kommunetorgets tjenester.  Fra pandemien satte inn våren 2020 har korona og kommunalt rusarbeid vært innlemmet som eget område på kommunetorget.no

 
Kommunetorget.no skal gi innblikk i:
 
Målgrupper for Kommunetorget.no:
 
 • ulike kommunale plantyper generelt og rusrelaterte planer spesielt.
 • prosesshjelpemidler og planverktøy
 • interaktive tjenester til hjelp i planarbeidet
 • fagfolk i kommunene som er involvert i ulike folkehelse- og rusplaner
 • ledelsesnivået i kommunene
 • lokalpolitikere
 • brukere av kommunale tjenester
Kommunetorget.no har som mål å :
 
 • styrke styringsredskapene for kommunene slik at folkehelse- og rusrelaterte problemstillinger blir ivaretatt på en faglig og hensiktsmessig måte.
 • bidra til at ansatte i kommunene og lokalpolitikere får mer kompetanse om folkehelse- og rusrelaterte problemstillinger.
 • bidra til at ansatte i kommunene får prosesshjelp til å gjennomføre ulike folkehelse- og rusrelaterte planer.
 • bidra til at helheten mellom de ulike folkehelse- og rusrelaterte planer blir ivaretatt (tverrsektorielt, politisk, administrativt og faglig).

 

REDAKSJONEN:

   
Marit Andreassen 
Ansvarlig redaktør
  Øystein Gravrok 
Redaktør/samfunnsgeograf
  Kent RonnyKaroliussen 
Samfunnsplanlegger
         
   
Kari HjertholmDanielsen 
Vernepleier
  Terje Myller
Sosialantropolog
  Rune Horrigmoe
Webansvarlig

  

Del denne saken

 
 
Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fj8r54
(Skriv inn koden over.)