Info om Kommunetorget


Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Kommunetorget.no ble lansert i 2007, da med hovedfokus på planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene. Fra 2012 har planlegging av folkehelse blitt innlemmet som en del av kommunetorgets tjenester.

 
Kommunetorget.no skal gi innblikk i:
 
Målgrupper for Kommunetorget.no:
 
 • ulike kommunale plantyper generelt og rusrelaterte planer spesielt.
 • prosesshjelpemidler og planverktøy
 • interaktive tjenester til hjelp i planarbeidet
 • fagfolk i kommunene som er involvert i ulike folkehelse- og rusplaner
 • ledelsesnivået i kommunene
 • lokalpolitikere
 • brukere av kommunale tjenester
Kommunetorget.no har som mål å :
 
 • styrke styringsredskapene for kommunene slik at folkehelse- og rusrelaterte problemstillinger blir ivaretatt på en faglig og hensiktsmessig måte.
 • bidra til at ansatte i kommunene og lokalpolitikere får mer kompetanse om folkehelse- og rusrelaterte problemstillinger.
 • bidra til at ansatte i kommunene får prosesshjelp til å gjennomføre ulike folkehelse- og rusrelaterte planer.
 • bidra til at helheten mellom de ulike folkehelse- og rusrelaterte planer blir ivaretatt (tverrsektorielt, politisk, administrativt og faglig).

 

REDAKSJONEN:

   
Marit Andreassen 
Ansvarlig redaktør
  Øystein Gravrok 
Redaktør/samfunnsgeograf
  Kent RonnyKaroliussen 
Samfunnsplanlegger
         
   
Kari HjertholmDanielsen 
Vernepleier
  Terje Myller
Sosialantropolog
  Rune Horrigmoe
Webansvarlig

 

FAGPANELET:

Jørgen Amdam
Dr.scient Professor
Kommunikativ planlegging
Høgskolen i Volda 
  Ingeborg Johnsen
Master i samfunsplanlegging/
planlegger Lyngen Kommune 
Bergljot Baklien
Forsker I cand.Sociol
Bjørn Hauger
Sosiolog
Terje Kleven
Forsker I , dr.ing
Asle Moltumyr
Førstelektor
Folkehelse og plan
Asle Farner
Sivilarkitekt MNAL
   

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8348jw
(Skriv inn koden over.)