Alkoholhåndtering i Longyearbyen- erfaringer med lokal praksis


Et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politi og næring skal bidra til økt ansvarlighet i alkoholhåndteringen i Longyearbyen i et utvidet Utelivsforum. Her sto den lokale praksisen og skjerpede rutiner i fokus.

:av Trude Aalmen, 2019, seniorrådgiver KoRus Nord

Sysselmannen på Svalbard (SMS) har det siste året sett en uheldig utvikling, med et økende antall saker som omhandler vold og orden knyttet til alkoholbruk i utelivet. I løpet av vinteren har det i helgene vært flere nestenulykker i Longyearbyen i helgene, tilknyttet bar- og restaurantnæringen. Lettkledde mennesker med et svært høyt beruselsesnivå har blitt funnet utenfor utestedene i snøskavlen.

Utvidet utelivsforum

Dette var en av årsakene til at Sysselmannen i april inviterte ansatte fra bar- og restaurantnæringen til et såkalt utvidet Utelivsforum. Her deltok også fagfolk fra KoRus-Nord og KoRus-Oslo.

Vi har hatt et økende antall saker som angår vold og orden, spesielt hendelser i helgene. Nesten samtlige er knyttet til alkohol, og beruselsesnivået hos de involverte har vært veldig høyt. Vi ønsker derfor å styrke samarbeidet vårt med næringen, og med Lokalstyret. Vi vet at en god dialog og et tett samarbeid vil kunne bidra til et enda tryggere og mer forutsigbart uteliv, sier Anders Haugerud, sysselmannsførstebetjent hos SMS.

På Svalbard er det en egen forskrift som regulerer alkoholhåndteringen, mens den «vanlige» alkoholloven ikke gjelder. Helse- og omsorgsdepartementet har i flere år jobbet med en oppdatering av forskriften, som er varslet å være klar til høsten.

Vakthold i døra

Haugerud mener den største utfordringen knyttet til utelivet i Longyearbyen er et manglende lovverk. Spesielt er forskriften mangelfull når det gjelder krav til kompetanse hos de ansatte, og til vakthold i døra.

De aller fleste starter og avslutter festen på utestedene, og dermed er de ofte svært beruset når de går hjem. At gjestene er så beruset når kvelden er over skyldes nok flere faktorer. Den viktigste er likevel at utestedene kun er bemannet i baren, og at de dermed mangler nødvendig kontroll over lokalet. Hvem som drikker det de selger over disk er det derfor vanskelig å ha kontroll på, sier han videre.

Selv om utelivet i Longyearbyen fortsatt er relativt oversiktlig, ifølge bransjen selv, har Sysselmannen likevel valgt å styrke den forebyggende innsatsen de siste par årene. Flere av de 12 politibetjentene jobber nå mer utadrettet.

Promillesjekk i helgene

Ja, vi patruljerer mer i helgene, og blant annet besøker vi utestedene jevnlig. Her gjør vi visitasjon av ryggsekker og bager når vi har hjemmel til dette. I helgene kjører vi såkalt skuterpatrulje tidlig om morgenen, med promillesjekk på folk som skal på skutertur. Vi har nulltoleranse på ordensforstyrrelser og vold, og de som er involvert i disse hendelsene tas inn til en oppfølgingssamtale, fortsetter Haugerud.

Bakgrunnen for at Sysselmannen i fjor tok initiativ til etablering av et utelivsforum var at de allerede i 2017 så en økning i antall politioppdrag knyttet til skjenkestedene. Dette gjaldt spesielt vold, ordensforstyrrelser og promillekjøring. Gjerningspersonene var ikke turister, slik mange kanskje tror, men i hovedsak fastboende, ifølge Haugerud.

Økningen i antall oppdrag fortsatte også i 2018 og etableringen av utelivsforumet var derfor viktig for å bedre samarbeidet mellom alle parter. Utelivsforumet skal fremme samarbeid, gi kunnskap om egen og andres drift og utarbeide tiltak som kan virke forebyggende på rusrelaterte hendelser, understreker han.

Utelivsforum sikrer samarbeid

Utelivsforumet møtes en gang i halvåret. Foruten politiet møter også en fast representant fra Lokalstyret, pluss ledere eller ansatte fra alle utestedene. Sysselmannen har delegert ansvaret for behandling av søknader om skjenkebevilling til Lokalstyret. Alle bevillingssakene behandles dessuten også politisk, og da med den gjeldende ruspolitiske handlingsplanen som utgangspunkt.

I Utelivsforumet er Lokalstyret ved ungdomsenheten og ungdomsrådet representert. Samarbeidet med bransjen er godt, og det er direkte linjer til ledere og ansatte. Dette gjør det lettere å adressere utfordringer knyttet til deres drift, og knytte dette videre opp til Sysselmannens prioriteringer, avslutter Haugerud.

 

:artikkelen er en omarbeidet versjon, tidl. utgitt i Spor nr 1 2019

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1764m8
(Skriv inn koden over.)