Litteratur


Bergljot Bakliens artikkel; Endring i alkoholloven...

Baklien, B., & Krogh, U. (2011). Prosessen, planen og politikken  - rusmiddelpolitiske handlingsplaner. (SIRUS-rapport 2/2011). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. http://www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusrap.2.11.pdf

Baklien, B., & Skjælaaen, Ø. (2012). Loven, fylla og kommunene. Tidsskrift for samfunnsforskning, 53(1), 3–32.

Buvik, K. (2013). How bartenders relate to intoxicated customers. International Journal of Alcohol and Drug Research, 2(2), 1-6. http://dx.doi.org/10.7895/ijadr.v2i2.120

Buvik, K., & Baklien, B.  (2014). Street-level alcohol policy: Assessing intoxication at drinking venues in Oslo. Drugs: Education, Prevention, and Policy.  Posted online January, 2014. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09687637.2013.872601

Buvik, K., & Baklien, B. (2012). Fri flyt. Bartenderes møte med berusede gjester. (SIRUS-rapport 1/2012). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. http://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.1.12.pdf

Buvik, K., & Baklien, B. (2006). Skal det være noe mer før vi stenger: Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim. (SIRUS-rapport 4/2006). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. http://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.4.06.pdf

Helsedirektoratet (2013). Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte. Oslo: Helsedirektoratet.

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ansvarlig-vertskap-oppleringshefte/Publikasjoner/ansvarlig-vertskap.pdf

Helsedirektoratet (2012). Veileder i salgs- og skjenkekontroll. Oslo: Helsedirektoratet. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll/Publikasjoner/IS-2038%20Veilder%20i%20salgs-%20og%20skjenkekontroll%20-%20Webversjon.pdf

Grytdal, V., & Meland, P. (2011). Vold i Oslo 2009 - en analyse av voldsanmeldelser fra 2. halvår 2009. https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1288.pdf: Strategisk stab, Oslo politidistrikt.

 Rossow, I., & Norström, T. (2011). Mindre vold med kortere skjenketid.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  48(12): 1210-1212. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=160923&a=4

 Rossow, I., Storvoll,  E.E. & Pape, H. (2007). Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol? Tidsskrift for  den Norske Legeforening. 127(11): p. 1510-1512. http://tidsskriftet.no/article/1544148

Skjælaaen, Ø. (2012). Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. http://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/Kommunenesforvaltningavalkoholloven2012.pdf

 

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 578i0u
(Skriv inn koden over.)