Betalingsordningene


Troen på effekten av å omdirigere pengestrømmen gjennomsyrer Samhandlingsreformen. Ved årsskiftet var pressen, tydeligvis også kommunene, først og fremst opptatt av betalingsordningene. For året 2012 flyttes fem milliarder (mrd.) kroner fra sykehusbudsjettene til kommunebudsjettene.

Av: Leif Arne Heløe, 2012. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Av dette beløpet skal 4,2 mrd. benyttes til å betale 20 prosent av behandlingskostnadene for pasienter som mottar medisinsk behandling ved sykehus. 560 millioner skal gå til betaling av sykehusopphold for ”utskrivningsklare” eller ”ferdigbehandlete” pasienter: 4000 kroner per pasient per døgn.

Pressen melder om bekymring i kommuner der ”mottaksapparatet” er underdimensjonert: Sykehjemsplassene og de andre omsorgstilbudene er for få. Det betyr store uttellinger for kommunene. Det er reist tvil om de fem milliardene er rettferdig fordelt mellom kommunene. Fordelingsnøkkelen bygger på aldersfordelingen i befolkningen ut fra erkjennelsen av at forbruket av sykehustjenester øker med alderen. Kommunene får 311 kroner per år per innbygger under 18 år. Beløpet stiger jevnt med alderen frem til 90+ da det har vokst til 4688 kroner. Kommuner med mange gamle innbyggere får derved mye, kommuner med relativt få, får lite. Umiddelbart synes det rettferdig. Nei, sier noen, deriblant bydelslegene Trude M. Arnesen og Johan L. Torper i Oslo: Konsekvensen er at kommuner med lavest forventet levealder ”straffes” med lave tilskudd. Ut fra erfaringer i Oslo hevder bydelslegene at bydeler og kommuner med lav levealder har størst behov for forebyggende tiltak og annet helsearbeid fordi lav gjennomsnittlig levealder er en sikker indikator på dårlige sosiale kår.

Det siste er utvilsomt riktig. Men det er også riktig at kommuner i vekst, mange av dem med godt skattegrunnlag og en velutdannet befolkning, har en lav eldreandel – hovedsakelig på grunn av innflytting. Det kan ikke med rimelighet hevdes at disse kommunene tildeles for lite fordi de har få gamle innbyggere. Foreløpig står det åpent om alder alene er en tilstrekkelig treffsikker nøkkel ved fordelingen av de omtalte fem milliardene. Kanskje bør nøkkelen suppleres med en indikator som får frem ulikheter kommunene i mellom mht sosiale og helsemessige forhold.  Her trenger vi å vinne erfaring.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k125t1
(Skriv inn koden over.)