Litteratur


Litteratur benyttet i artikkel, Kommunikativ planlegging.

Av Jørn Cruickshank (2015) , Førsteamanuensis Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Universitetet i Agder og  Hanne Heieraas Evju , Rådgjevar areal og plan i Bykle kommune. 

 

Aarsæther, Nils (2013): «Gjenreising av kritisk planteori». I Plan 3/2013.

Agger, A. (2009): Kommunikativ planlægningsteori- nye idealer for borgernes rolle i planlægingen i Jensen, A., Andersen, J., Hansen O og Aagard Nielsen, K. (red.): Planlægning i teori og praksis. Et tværfagligt perspektiv. Roskilde Universitetsforlag. Fredriksberg

Amdam, J. og Veggeland, N. (2011): Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Universitetsforlaget. Oslo

Amdam, Roar (2012): «Fokus på prosesser: kommunikativ og samarbeidende planlegging». I Nils, Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen. Utfordringer for norsk planlegging – kunnskap, bærekraft, demokrati. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Damsgaard, Vegard (2013): «Aha-opplevelse i Sørlandsparken». I Fædrelandsvennen 20.09.13.

Eriksen, Erik og Jarle Weigård (1999): Kommunikativ handling og deliberativ demokrati– Jürgen Habermas´teori om politikk og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget.

Evju, Hanne Heieraas (2014): Mens debatten er en kamp, er dialogen et samarbeid. Masteroppgave, Universitetet i Agder, Kristiansand.

Fisher, F. og Forester, J. (1993): The argumentative turn in Policy Analysis and Planning. Durham and London: Duke University Press

Forester, J. (1999): The deliberative Practioner: encouraging Participatory Planning Processes. Cambridge, Mass: MIT Press

Forester, J. (2009): Dealing with Differences: Dramas of Mediating Public Disputes. Oxford University Press. Oxford

Habermas, J. (1987): The theory of Communicative Action, bd. 2. Polity Press. Boston

Harvold, K.-A. (2002): Planleggingens «kommunikative vending»: Nytt paradigme eller gammel debatt?Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Vol.18(04), s.356-37

Healey, P. (1998): Building Institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban Planning. Environment and Planning A. 30, 9, s. 1531-1546

Healey, P. (2003): The communicative turn in Planning Theory I Campbell, S. og Fainstein, S. (red.): Readings in Planning Theory. Second edition. Blackwell Publishing. USA.

Healey, P. (2007): Urban Complexity and Spatial strategies. Towards a relational planning for our times. Routledge. London and New York

Healey, P., de Magalhaes, C. and Madanipour, A. (1999): Institutional capacity building, Urban Planning and urban regeneration projects. Futura (Journal of the Finnish Society for Future Studies), no. 3, p. 117-137

Healey, Patsy (1997) Collaborative Planning, Vancouver, UBC Press

Hegsvold, Kristen (2014): «Bidrar hendel til å skape bærekraftige byer?» I Plan 2/2014.

Hillier, J. (2002): Shadows of Power an Allegory of Prudence in Land-Use Planning. Routledge.

Hoch, c. (1996): a PRAGMATIC Inquiry about Planning and Power. I Mandelbaum, S.J. (red): Explorations in Plnning Theory. Rutgers University: 30-44

Innes, Judith E. og David E. Booher (2010): Planning with complexity – an introduction to collaborative rationality for public policy. Oxon: Routledge.

Kristiansand kommune (2011): Styrker i muligheter, kommuneplan 2011–2022. Revidert utgave 07.09.2011.

Kristiansand kommune (2013): Endringer av reguleringsplaner i Sørlandsparken – Forslag til planprogram. Revidert utgave 06.11.13.

Pløger, J. (2002): Kommunikativ planlegging og demokrati. NIBR-rapport 2002:17

Pløger, John (2013): «Makt, strid, liv – og avmakt». I Plan, 3/2013.

Sager, T. (1994): Communicative planning theory. Ashgate. Aldershot

Sager, T. (2012): Reviving critical planning theory. Taylor and Francis. Hoboken

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y35ahw
(Skriv inn koden over.)