Rasjonell norsk planlegging


Norsk planlegging er bygget opp rundt en rasjonell modell som bidrar til dette problemet. Planprosessen er organisert som en slags tennis-kamp, med fag og byråkrati på ene siden av nettet og makt på den andre.

Av Jørn Cruickshank (2015) , Førsteamanuensis Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging Universitetet i Agder og  Hanne Heieraas Evju , Rådgjevar areal og plan i Bykle kommune.

På den ene side foregår kunnskapsproduksjonen, hvor fagfolkene og ekspertene skal analysere. På den andre sitter politikerne og bidrar med målsettingene, på vegne av de de representerer. Så skal planleggerne og forskerne, uavhengig av den politiske prosessen, uavhengig av maktspørsmål, se etter løsninger og konsekvenser. Dernest sendes saken tilbake til der hvor maktkampen foregår, blant politikerne, som så velger og gir forvaltningen i oppdrag å gjennomføre. Iblandet dette tidsforløpet er kanskje en eller to høringer med berørte aktører, eller kanskje til og med en plankafè eller et folkemøte. Problemet er at planlegging her er en fase-prosess for ulike aktører som ser på deler av helheten før ballen slås over nettet.

Planlegging foregår altså stykkevis på mange ulike steder, og ikke på èn arena hvor alle interesser og aktører forholder seg til den samme helhetlige prosessen. Vegen ut av dette er som en kunne forvente i denne artikkelen: kommunikasjon. Ved å legge til rette for at kommunikasjonen ikke blir dominert av de truende kreftene fra systemverdenen, altså byråkratene, kapitaleierne og i stadig større grad også mediene, mener Habermas at vi kan gjenetablere en måte å styre samfunnet på som er mer demokratisk og hvor mennesker ikke føler seg fremmedgjort. I tillegg, og dette er ofte underkommunisert, er en motivert av ønsket om å komme fram til bedre kollektive løsninger. Dette fordi dialogen tilrettelegger for at det skapes noe nytt og folk kan lære av hverandre i prosessen. Så kommunikativ planlegging handler ikke bare om å gjøre samfunnet mer demokratisk, det handler også om å planlegge mer effektivt og kreativt.

 • Klikk på bilde høyre side, se modell Rasjonell planlegging
 •  

  Vi kan ikke si at planleggingen er kommunikativ hvis vi fortsetter som før med den rasjonelle, fase-inndelte modellen og bare legger til litt mer medvirkning og kommunikasjon i de avsluttende faser av prosessen. Den kommunikative tenkningen må gjennomsyre alle deler av planleggingen. Kommunikasjon er altså ikke bare et marginalt tillegg som kommer etter at alt det viktige som handler om reguleringsformål, budsjett og infrastruktur er på plass. Derfor er det heller ikke slik noen vil hevde, at den kommunikative tilnærmingen kun er svaret i spesielle tilfeller som er preget av høy grad av usikkerhet, kompleksitet og uenigheter om mål og virkemidler mellom deltakende aktører. Det er en mer generell og grunnleggende tenkning om at samfunnsutvikling handler om å etablere en arena der så mange berørte aktører som mulig bringes sammen i en prosess hvor en «skaper mening sammen».

   

  Les videre, kapittel Kommunikative planleggingsteorier

  Tilbake til, Kommunikativ planlegging.

   
   
  Kommunetorget

  2021 (C) Kommunetorget

  » FORUM

  E-post: post@kommunetorget.no

  Lukk
  Tips en venn:
  Ditt fornavn:

  Din e-post adresse:
  Ditt etternavn:

  Din venns e-post adresse:
  Din melding / beskjed / kommentar:

  (URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

  Kode: 2wy7i1
  (Skriv inn koden over.)