Kommunale erfaringer fra oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus omkring Pandemien.


Det viktigste verktøyet vi har i jobben vår, heter relasjoner. Dette verktøyet får vi ikke brukt nå under pandemien. Det sier avdelingsleder Torgeir Furuhagen i Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus i Bodø kommune.

:Carina Kaljord (2020), Kompetansesenter Rus Nord Norge (KoRus Nord)  

Furuhagen sier at tjenesten ikke får gitt oppfølging slik de ønsker det. Han legger heller ikke skjul på at mange i rusmiljøet opplever en forverring av sin livssituasjon.

Pandemien fører til bortfall av rutiner, dagtilbud eller jobbtilbud.  Mange tilbud erstengt, blant annet alle dagsenter. Mange blir isolert, og opplever mangel på oppfølging eller reduserte tilbud.  Bruk av rus øker, her nevnes alkohol spesielt. 

 Hvilke ekstraordinære tiltak har dere iverksatt hos dere?

Vi forsøker å være kreative og se på hvilke kompenserende tiltak vi kan få til i stedet for de tiltakene som nå er falt bort. Stort sett all fysisk kontakt har opphørt, og oppfølging fra eksempelvis ruskonsulent gjøres per telefon. Det samme gjelder for hjemmetjenesten for psykisk helse. Flere av brukere får henteordning for medisin, og vi tilbyr også utkjøring av mat. Tjenesten har opprettet et nødnummer, og Housing First har økt ambulering.

Hvordan påvirker situasjonen pasienter som er eller skal inn til behandling i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)?

TSB har redusert tilbud. Både poliklinisk og døgntilbud. Pasienter i TSB døgnbehandling sendes hjem på permisjon, mens pasienter med pasientrettigheter får kun oppfølging i form av daglige telefonsamtaler. 

Pasienter med poliklinisk oppfølging får denne over telefon/video - dette har vist seg å være vanskelig gjennomførbart. Det er også utfordrende å gjennomføre ansvarsgruppemøter, spesielt på tvers av virksomheter hvor man har forskjellige IKT løsninger. 

 

Sykepleier i dialog med bruker
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wv031v
(Skriv inn koden over.)