Lavterskel 2019 (filmforedrag)


Her kan du se og lytte til filmene fra Lavterskel 2019,  konferansen for lavterskelhelsetiltak for rusmiddelavhengige som foregikk på Gardermoen 15. - 16. oktober 2019. Tema på konferansen i 2019 var blant annet historiske perspektiv på Overdosestrategien, ulike opioiders rolle i overdosedødsfall, brukerperspektiv og brukerutstyr, overdosedødsfall etter løslatelse, kommunikasjon med pårørende og E-læringsprogram i pårørendearbeid med mer. Målgruppen for konferansen var  alle de som jobber med lavterskel og skadereduksjon.

Arrangører av Lavterskel 2019 er KoRus-Øst i samarbeid med KoRus-Oslo, med midler fra Helsedirektoratet. Ansvarlige for dokumentasjons-filmene er Kommunetorget.no og KoRus-Nord.

1. Åpning av konferansen
Espen Freng, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

2. Historisk perspektiv på Overdosestrategien
Martin Blindheim, konsulent i Helsedirektoratet

3. Nye opioider. Ulike opioiders rolle i overdosedødsfall.
Thomas Clausen, professor (Dr. med), senterleder SERAF, UIO

4. Åpner Overdosestrategien opp for en ny tilnærming til rusmiddelavhengige?
Nicolay B. Johansen, Kriminolog og 1.amanuensis ved Politihøgskolen og Oslo MET. Leder Skyggeutvalget. 

5. Med deltakerne Tina og Daniel; Lyset i hverdagen
Ragnhild Guddal, prosjektleder for Lys i hverdagen i Bærum kommune.

6. Brukerutstyr
Jeanette Rundgren, spesialrådgiver KoRus-Øst

7. Sårbare perioder - fengsel
David Steinsvik, rådgiver og prosjektleder ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS

8. Sårbare perioder - kommunen
Mari Kjølberg, avdelingsleder, Skedsmo kommune, avd psykisk helse og Rus, Per-Arthur Taugard, avdelingsleder, Skedsmo kommune, avd psykisk helse og rus.

9. E-læringsprogrammet i pårørendearbeid
Lise Hellum-Håkestad, spesialrådgiver, KoRus-Øst  

10. PIO Kommunikasjon med pårørende
Karin Kjønnøy, psykiatrisk vernepleier, Pårørendesenteret i Oslo

 11. Meg selv som ressurs
Torleif Lundquist, kursholder, forfatter og fotograf

HER finner pdf filer fra foredragene på Lavterskel 2019  

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88mvj6
(Skriv inn koden over.)