Økt velvilje overfor brukerkompetanse i rusarbeid.


I dette intervjuet får du et innblikk i Jon Storaas 16 årige innsats som markant leder i RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon). Selv om det har blitt en økt velvilje og respekt overforbrukerkompetanse mener han det fortsatt er mye ugjort arbeid overfor rusmisbrukerne.

:Intervju med Jon Storaas (2016) RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)

RIO kan i år markere 20 år som intresseorganisasjon. Fra å være tre frivillige personer, har RIO i dag 15 ansatte og flere frivillige enn noen gang rundt om i hele landet.

Jeg opplever at vi i dag møtes med både velvilje og respekt. Men slik var det ikke i starten. Da møtte vi mange redde fagfolk og byråkrater.

Redde, hvordan da?

Redde for å lytte til vår brukerkompetanse, og engstelige for at våre kritiske røster indirekte var en kritikk av deres faglighet. Men det var jo ikke alltid det. Noen ganger handler det om systemer som ikke fungerer etter planen, andre ganger handlet det om type behandling, eller mangel på tilbud etter behandling.

Hvordan hadde deg seg at du ble med og etterhvert leder i RIO?

Det er faktisk en ganske morsom historie, smiler Storaas.

 Jeg var inne til behandling for mitt rusmisbruk ved Riisby Behandlingssenter i Oppland vinteren 1999. En dag så jeg en lapp på oppslagstavla: «Årsmøte i RIO! Vi betaler reisen tur/retur» Heldigvis, får jeg si i ettertid, var det ikke snakk om billett til Rio da Janeiro – det tror jeg ikke hadde gått så bra på det tidspunktet. Saken var at Rusmiddeletaten i Oslo hadde bevilget 30.000 kroner for å arrangere et seminar om arrangert av brukere. Og før jeg visste hva jeg hadde gitt meg ut på fikk jeg i oppgave å sette sammen et panel på denne konferansen, være ansvarlig for hele arrangementet. Her ble jeg møtt med tillit fra de to gutta RIO besto av den gang, i tillegg stilte de også krav til meg. Og nettopp det at jeg ble stilt krav til, var en stor drivkraft, og har vært det siden, forteller Storaas.

Ledervervet i RIO har ført Storaas fra behandlingssenteret og inn i ulike brukerråd og fagråd. Han har hatt utallige oppdrag som foredragsholder, og brukes flittig av både helse og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet, ulike helseregioner, og ulike andre beslutningstakere i kommune, NAV med mer.

Det sies om deg at du både er uredd og tydelig?

Jeg er nødt til å snakke med «utestemme» av og til. Vår oppgave som interesseorganisasjon er å sette fingeren på der det svikter i behandlingskjeden. Det handler om å redde liv! Vårt hovedfokus er oppfølgingen etter behandling. Vi har fortsatt de samme utfordringene som vi hadde for 40 år siden, og vi får det fortsatt ikke til. Brukerne dør ikke mens de står på venteliste, de dør etter behandling i spesialisthelsetjenesten, fordi oppfølging etter behandling mangler i 80 prosent av tilfellende. RIO jobber for at folk skal ha en klar plan for oppfølgingen etter behandling, et opplegg som inkluderer både bolig og arbeid eller annen aktivitet.

Ettervern har vært en mantra for Jon Storaas i mange år. Tydeligst vises dette gjennom RIO Restart som i fem år hatt tilbud til personer som er ferdig med rusbehandling eller soning. Sammen med Bragdøya kystlag har Restart etablert et etterverntilbud som kan vise til svært gode resultater. Av de 42 deltakerne som har gått gjennom programmet, er 38 per dato rusfrie. 28 er i arbeid eller på skole.

ReStart har i hovedsak vært finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet men har fått beskjed om at prosjektperioden er over, og en ny finansieringsordning innen den kommunale rammen må til hvis ReStart skal kunne drive etter nyttår. En klossete offentlig økonomisk organisering som ikke tjener brukerne, mener Storaas.

Kan du si litt om både forsiden og baksiden av medaljen ved å være en så sterk og tydelig brukerstemme?

Jeg ser kun fordeler med å inneha en slik rolle: Jeg får muligheten til å være med på å påvirke hvilken ruspolitikk vi skal ha i dette landet, og jeg får bidra med min og andres erfaringsbaserte kunnskap inn i de systemene som bestemmer. Det er positivt at brukermedvirkere kommer i posisjon. Politikere og andre lytter til våre – ofte dyrekjøpte- erfaringer. Brukermedvirkning er i en positiv utvikling, men har langt igjen før vi er fornøyde.

:Artikkelen er en omarbeidet versjon av intervju av Carina Kaljord KoRus Nord i Rusfag nov 2016.

 

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c20oy6
(Skriv inn koden over.)