Meningsfylt å være lokalpolitiker


Da planstrategien var ferdig og det tematiske planarbeidet ble påbegynt, var det tre år igjen av kommunestyreperioden. Det er begrenset hvor mye en får gjort i løpet av tre år, men det var politikerne klar over. De gikk derfor ikke ut og overbød hverandre. De falt ikke for fristelsen til å love for mye når media slo på tråden, men hadde realistiske svar med en politisk begrunnelse for de valgene som var tatt. De ble tydeligere som politikere.

Av: Lise Christoffersen,2012. Stortingsrepresentant (Ap)

Helse- og omsorgsutvalget var på besøk i departementet. De viste statsråden hvordan deres kommune kunne bidra til å realisere nasjonale politiske målsettinger. I den nye planloven er det nemlig tatt inn en bestemmelse om at regjeringen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Det første nasjonale forventningsdokumentet ble vedtatt i regjeringen 24. juni 2011, med seks hovedtemaer. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er ett av dem. Statsråden ble imponert over det systematiske arbeidet kommunepolitikerne hadde lagt opp til. Resultatet av besøket ble at kommunen fikk status som pilotkommune for utvikling av gode tjenester på rusområdet. Det fulgte til og med litt ekstra penger med.

 

Da kommunestyreperioden var over, viste det seg at alle politikerne som satt i helse- og omsorgsutvalget hadde sagt ja takk til renominasjon. De opplevde arbeidet som kommunestyrepolitikere som utfordrende, men meningsfylt. De kunne allerede se resultater av det de hadde vært med på og ville gjerne følge arbeidet videre. Det nye kommunestyret ble valgt i 2015. De vedtok noen justeringer, men valgte i store trekk å videreføre rusplanen slik den var. Et nytt tiltak var å etablere et brukerforum, for å sikre enda bedre medvirkning i planlegging og gjennomføring. I samfunnsdelen av kommuneplanen ble forebyggende arbeid og rusmiddelpolitikk stående som prioriterte oppgaver. Planlegging på overordnet nivå og sektornivå var forbausende raskt blitt et viktig verktøy for å foreta politiske valg og å sette dem ut i praksis.

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6u758s
(Skriv inn koden over.)