Problemene øker og ny rusmelding


Tross gode intensjoner, øker forbruket av alkohol, spesielt blant kvinner og ungdom. Misbruket av narkotika ser ut til å gå noe ned, men problemet er langt fra løst.

Av: Lise Christoffersen,2012. Stortingsrepresentant (Ap)

Problemene øker

I Dokument nr. 3:12 (2004–2005) redegjorde riksrevisjonen for det de mente var flere svakheter ved kommunenes oppfølging av rusmiddelmisbrukere og manglende rapportering til staten. Helse- og omsorgsdepartementet la fram ”Opptrappingsplanen for rusfeltet 2007–2010”, der målet var å bedre samordningen av tjenestene i kommunene og styrke spesialisthelsetjenesten. Men riksrevisjonen er ennå ikke fornøyd og sier de vil fortsette å følge situasjonen nøye. Det er to viktige forhold de framhever særskilt. Det ene er spørsmålet om en har greid å få til en bedre samordning av tjenestene i kommunene. Det andre er at en mangler et system for å avdekke hvilke behov som faktisk finnes.

 

 

Ny rusmelding

 

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en melding til Stortinget, som kommer i løpet av 2012. Den største utfordringen når det gjelder rusmidler, er misbruket av alkohol, som gir flest skader. Mellom 78 000 og 120 000 menn og 42 000 til 73 000 kvinner har brukt et narkotisk stoff. Det er ca 8000 sprøytemisbrukere. Misbrukerne lider ofte av ulike helseskader i kombinasjon med psykisk sykdom. De siste åtte årene har det vært 269 overdoser i snitt pr år.

 

Utfordringer for tjenestefeltet er manglende samhandling og at tjenestene innad i kommunen, innad i spesialisthelsetjenesten og mellom nivåene, ikke framstår som helhetlige. Tjenestene er ikke tilgjengelige nok for dem som trenger dem, de er ikke individuelt tilrettelagte og mangler kontinuitet. Kapasiteten er for liten, kompetansen er ikke god nok, det mangler boliger og oppfølgingstjenester i boligene. Det mangler møteplasser der folk kan finne nye venner og få tilhørighet til et nytt miljø. Kommunene sitter med nøkkelen til en helhetlig behandling. Samhandlingsreformen gjelder også for rus.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 06ha2k
(Skriv inn koden over.)