Åtte kommuner


Store og viktige deler av norsk rusmiddelpolitikk er overlatt til kommunene, som skal kunne tilpasse politikken til lokale forhold. Fordi handlingsrommet er stort, er det et krav i alkohol­loven (§ 1-7d) at alle kommuner skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Det anbefales at den alkoholpolitiske planen utarbeides som en del av en helhetlig rusmiddel­politisk handlings­­plan.

Av: Bergljot Baklien 2012, forsker SIRUS

I 2010 hadde omtrent 70 % av norske kommuner rus­middelpolitisk plan (Skjælaaen 2011:22). 20 kommuner hadde verken alkoholpolitisk eller rusmiddelpolitisk plan.

Vi har visst lite både om planprosessene og hvordan planene fungerer i praksis. Men våren 2009 hen­vendte Helse­direktoratet seg til SIRUS, og ba om en kvalitativ under­søkelse om kommunale rusmiddel­politiske handlings­planer. De ønsket mer kunnskap om de kommunale erfaringene og om betydningen av planene.

For å få fram de kommunale erfaringene gikk vi i dybden i noen få kommuner heller enn å fremskaffe et helhetsbilde fra alle kommuner.  Etter en omfattende utvalgsprosess der vi la vekt på spredning mht geografi, størrelse, politisk farge med mer, endte vi med åtte kommuner. Den viktigste datakilden er et stort antall kvalitative intervjuer. Der det var mulig, fulgte vi plan­prosessen ved deltakende observasjon på møter og samlinger.  Dessuten har vi gjort dokumentanalyse av handlingsplaner og andre relevante dokumenter.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6tfoa2
(Skriv inn koden over.)