Litteratur


• Baklien, B. & Krogh, U. (2011). Prosessen, planen og politikken – Rusmiddelpolitiske handlingsplaner. SIRUS Rapport nr. 2/201. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

• Baklien, B. (1983). "The Use of Social Science in a Norwegian Ministry: As a Tool of Policy or Mode of Thinking?" Acta Sociologica, 26: 33 47.

• Braaten, E. (2010). Kommunal alkoholpolitikk i spenningsfeltet mellom fag og politikk. Eksempel fra Tromsø. Tilgjengelig på: http://www.kommunetorget.no/side.asp?sideid=339

• Braaten, E. S. & Nyseth, T. (2006). Sluttrapport: prosessevaluering av "avogtil - felles løft for alkoholfrie soner". Tromsø: Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø.

• Gravrok, Ø. & Hauger, B. (2011). ”Loser i vanskelig farvann – refleksjoner over kommuners tilnærming til arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan”. Rusfag, nr 1, side 41-53.

• Hansen, T. (2005). “Kommunal autonomi – hvor stort er spillerommet?” Side 183-208 i: Baldersheim, H. & Rose, L. (red.). Det kommunale laboratorium. Oslo: Fagbokforlaget.

• Kleven, T. (2011). Fra gjenreising til samfunnsplanlegging. Norsk kommuneplanlegging 1965-2005. Trondheim: Tapir akademisk forlag. • Kleven, T. (2007): Planlegging og politikk – en kritisk refleksjon. Tilgjengelig på: • http://www.kommunetorget.no/side.asp?katid=1&sideid=17

• Kleven, T. (1998). “En modell for kommunal planlegging”. I Kleven, T. (red.). Planlegging og handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring. Oslo: Kommuneforlaget.

• Kleven, T. (1990): Planlegging og politikk – en kritisk refleksjon. Side 163-190 i: Kleven, T. (red.): Planlegging og handling. Oslo: Kommuneforlaget.

• Lindblom, C. E. (1959). “The Science of "Muddling Through." Public Administration Review, 19: 79-88.

• Magnussen, T. (2006). Frå plan til handling. Bodø: Nordlandsforskning, NF-rapport nr 1/2006.

• Pawson, R. (2006). Evidence-Based Policy. London: Sage. • Skjælaaen, Ø. (2011). Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. http://www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/Kommunenesforvaltningavalkoholloven2011.pdf • Sosial og helsedirektoratet (2006). Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00009/IS-1362_9450a.pdf

• Sulkunen, P. (1997). Ethics of alcohol policy in a saturated society. Addiction 92: 1117-1122.

• Sulkunen, P., Sutton, C., Tigerstedt, C. & Warpenius, K. (2000): ”Broken Spirits” Ps. 243-251 in: Sulkunen, P., Sutton, C., Tigerstedt, C. & Warpenius, K. (eds.): Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control. Helsinki: NAD publication no 39.

• Sulkunen, P., Rantala, K. & Määttä, M. (2004). The ethics of not taking a stand: dilemmas of drug and alcohol prevention in a consumer society – a case study. International Journal of Drug Policy 15:427-434.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q4752i
(Skriv inn koden over.)