Rusmiddelpraktiske planer


Noen problemer er lettere å akseptere enn andre. For eksempel kan narkotikaproblemer defineres som noe som angår ”de andre”.  Problemer knyttet til legale rusmidler som alkohol, angår ”oss alle” og blir dermed mer truende.  Det kan være lettere å fokusere på lokale narkotika­problemer, enn å ta tak i fylla på den lokale ­festivalen. Og utfordringer knyttet til alkohol blir ”lettere” hvis de kan kobles til de marginaliserte brukerne. Som Sulkunen m. fl. (2000:246) peker på, blir alkohol­politikken i økende grad fokusert på spesielle målgrupper. Det er lettest å få oppslutning om individuelle, medisinske og behandlingsorienterte problem­definisjoner og løsninger, løsninger som angår ”de andre”.

Av: Bergljot Baklien 2012, forsker SIRUS

Vi må også spørre i hvilken grad handlingsplanene legger opp til politiske beslutninger, og i hvilken grad det primært er administrative beslutninger som skal følges av planene. De administrative beslutningene dreier seg ofte om hvordan man skal ta seg av de av kommunens innbyggere som har rusmiddelproblemer. Slik faller de inn i en liberal, alkohol­politisk modell: De få med pro­blemer må få hjelp, og de mange som nyter legale rusmidler har rett til å gjøre det, og skal ikke straffes for at noen ikke kan kon­trollere sitt forbruk (jf. Braaten 2010:6). Men en slik problemforståelse står i mot­setning til folkehelseperspektivet, der ett mål er å redusere det totale forbruket av alkohol.  Noe forenklet kan vi si at folke­helse­til­nærmingen krever politiske beslutninger, mens den liberale modellen i større grad kan nøye seg med administrative beslutninger. 

 

Handlingsplanene fungerer ikke særlig godt som statlig regulering av det lokale selvstyret i norske kommuners rusmiddel­politikk. Planen er et heller svakt styringsinstrument. Realiteten samsvarer ikke med idealet, verken i relasjonen mellom det sentrale og det lokale, eller i relasjonen mellom planskriverne og politikerne i kommunene. De fungerer heller ikke alltid så bra som redskap i den kommunale politikken, som gjerne følger en annen logikk enn plan­leggingen.  Den helhetlige planlogikken må vike for den mer saksorienterte politiske logikken. Kanskje er det derfor planene ofte er mer rusmiddel­praktiske enn rusmiddel­politiske.

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gn6s1a
(Skriv inn koden over.)