Andre tiltak på skjenkesteder


Fra andre land har man også erfaringer også med andre typer av tiltak på skjenkesteder. Eksempelvis har man i flere delstater  i USA gjort skjenkestedet (eier eller servitør) økonomisk ansvarlig for skader som deres gjester har forårsaket etter overskjenking (‘dram shop liability’). Flere studier har vist at dette har ført til en reduksjon i alkoholrelaterte trafikkulykker, og en studie fant en gunstig effekt på vold (43). Programmet ‘Safer bars’ fra Canada omfatter opplæring av dørvakter og serveringspersonale i aggresjonshåndtering. De første studiene tyder på at dette kan være et godt voldsforebyggende tiltak på skjenkesteder (44).

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 077aw2
(Skriv inn koden over.)