Opplæring i ansvarlig alkoholservering


Skjenking av tydelig berusete gjester, overskjenking, er et brudd på skjenkebestemmelsene, men er likevel utbredt på mange skjenkesteder (34 -36). Ettersom høyt beruselsesnivå blant gjester på skjenkesteder øker risikoen for konflikter og vold, vil tiltak for å begrense slik overskjenking, kunne redusere utelivsvolden på og ved skjenkestedene

Blant de best undersøkte tiltakene i så måte, er programmer som retter seg mot opplæring av serveringspersonale i ’ansvarlig alkoholservering’ (Responsible beverage service). Fra den internasjonale litteraturen er det ikke entydig om slike programmer har noen effekt på overskjenking eller alkoholrelaterte problemer som vold (23). Enkelte studier har funnet at slike program har vært vellykkete med hensyn til å redusere promillenivå og omfang av overstadig beruselse blant gjestene, mens andre studier ikke har funnet noen slik effekt. Mye tyder på at når tiltaket er begrenset til ett eller noen ganske få skjenkesteder, finner man gunstige effekter, mens når man iverksetter programmet på mange skjenkesteder i et større område eller i en hel by, finner man ingen effekt (37). Det er trolig flere forklaringer på at man ikke har funnet effekt av slike programmer når de har vært iverksatt i større skala, deriblant forenklet kursinnhold (’light versjon’), begrenset deltakelse, varierende interesse og oppmerksomhet blant kursdeltakere og manglende repetisjoner og oppfølging av kurset over tid.

Her i Norge har man utviklet programmet ’Ansvarlig Vertskap’, og dette har vært brukt i en rekke norske kommuner. ‘Ansvarlig Vertskap’ har vært evaluert i tre studier fra ulike steder i Norge. Ingen av studiene fant noen effekt av programmet mht overskjenking, vold eller skjenking til mindreårige (34, 35, 38). Det var flere grunner til dette. I Trondheim ble Ansvarlig Vertskap i realiteten ikke iverksatt (34). I Bergen fikk skjenkesteder som deltok i Ansvarlig Vertskap anledning til utvidet skjenketid, slik at en mulig gevinst av programmet trolig ble (mer enn) oppveiet av effekten av skjenketidsutvidelsen (35). I kommuner som deltok i Regionprosjektet, var det en ‘light versjon’ av Ansvarlig Vertskap som ble iverksatt (38).

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k2ne50
(Skriv inn koden over.)