Skjenking og vold


Skjenkesteders betydning for voldsomfang er viet mye interesse i medier og i alkoholpolitiske debatter, og her ligger også et vesentlig potensial for å forebygge alkoholrelatert vold gjennom ulike virkemidler.

Av dr. philos Ingeborg Rossow 2013, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Studier fra mange land har vist at vold forekommer relativt ofte på skjenkesteder eller i nær tilknytning til disse.

 

Her i Norge har politirapporter fra bl a Oslo og Trondheim vist at en betydelig andel av den politianmeldte volden skjer på skjenkesteder (inkludert uteservering og utendørs røykesoner). Spesielt i bysentrum er denne andelen høy (28 % og 47 % i henholdsvis Oslo og Trondheim).

 

Undersøkelser av voldsskadete pasienter tegner et liknende bilde. Blant voldsskadete på Oslo legevakt var 24 % skadet på et utested, i tillegg kom pasienter som ble skadet i køen utenfor utestedet eller i nærheten. På Bergen legevakt var 30 % av de voldsskadete blitt skadet på eller umiddelbart utenfor et skjenkested.

 

Det er også vist at det å gå ofte på skjenkesteder er en faktor som – i tillegg til andre risikofaktorer som å være ung, mann og ha et høyt alkoholinntak - ytterligere øker risikoen for å utøve vold og for å bli utsatt for vold.

 

En studie fra Sverige har også vist at en økning i alkoholkonsumet på skjenkesteder har en større betydning for økning i voldsomfanget enn en økning i alkoholkonsumet som skjer privat (eller andre steder). Det synes altså å være en større risiko for alkoholrelatert vold på skjenkesteder enn ellers, hvilket betyr at tiltak i tilknytning til skjenkesteder kan være særlig relevante for å forebygge alkoholrelatert vold.

 

Noen typer av skjenkesteder er klart mer belastet med vold enn andre. Fra Trondheims-politiets rapport framgår det at volden på skjenkestedene oftest forekommer på nattklubber, diskotek, barer og dansesteder. I en gjennomgang av internasjonal forskning på feltet har Graham og Homel oppsummert forhold som særlig synes å øke risikoen for vold på skjenkesteder. Disse omfatter blant annet høyt støynivå, dårlig belysning, trengsel, høyt beruselsesnivå blant gjestene, og aksept for ufin opptreden.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 06k1ce
(Skriv inn koden over.)