Støttende kulturer og byggeplasser for barns helse


Helsedirektoratet har satt ned en faggruppe for å lage en nasjonal strategi for tidlig intervensjon på rusfeltet. I den forbindelse har en norsk forskergruppe fra IRIS fått i oppdrag å utarbeide en oppsummering av forskningsbasert kunnskap på dette området. Forskningsgjennomgangen konkluderer videre med at de mest effektive tidlige intervensjonstiltakene handler om å styrke de beskyttende faktorene. Dette er blant annet tiltak som styrker risikoutsatte barns tilknytning til det oppvekstmiljøet de er en del av, til skolen og til framtidig arbeidsliv.

Av:Bjørn Hauger, 2011

Tilknytninger til et oppvekstmiljø skapes gjennom positive relasjoner til andre barn, eller voksne. Slike relasjoner, og miljøer preget av slike positive relasjoner skapes ikke av seg selv, de må skapes. Når slike relasjoner er til stede, kan følgende positive effekter observeres[2]:

  • Tillit bygges
  • Gir en opplevelse av at man er viktig for andre
  • Skaper inkludering
  • Utløser energi
  • Bidrar til at man oppdager sine styrker og bli mer bevisst egen kompetanse
  • Bidrar til at man kan ta i bruk sitt personlige engasjement i arbeidet
  • Bidrar til å skape en positiv selvoppfatning og en positiv identitet
  • Bidrar til at den andre når sine mål på en ny og bedre måte
  • Bidrar til å øke de tilgjengelige ressursene i en organisasjon

 

Det finnes mange gode eksempler på hvordan man har klart å skape oppvekstmiljøer som har disse kvalitetene. Det gjelder både på tradisjonelle arenaer der barn og unge ferdes, mange skoler, barnehager, idrettslag og frivillige organisasjoner. Horten botiltak for mindreårige flyktninger, omtales som et godt eksempel.  Her har man oppnådd svært gode resultater når det gjelder språkopplæring og kvalifisering av barna og ungdommene for videre arbeid og skole. En viktig årsak til de gode resultatene ligger i måten botiltaket er utformet på, og måten de ansatte er på i forhold til ungdommene. De som kjenner tiltaket forteller om ansatte som ser på barnas problemer som noe midlertidig, som har stor tro på deres ressurser.

Et annet godt eksempel på hva man kan få til når man bygger en kultur som legger til rette for at barn og unge kan være aktive deltagere og være med på utforme og skape et kreativt, raust og inkluderende oppvestmiljø, er Ungdommens kulturmønstring (UKM). UKM driver lystbetont kulturmønstring, og mobiliserer hundrevis av ungdom til kulturdugnad. UKM skaper arenaer der ungdom får tillit og trygge rammer til selv å være ressurser for egen og andres fritid. I arbeidet med å planlegge og gjennomføre en rekke arrangementer er det oppgaver som gir alle ungdom, uansett bakgrunn mulighet til å delta. Man fokuserer på ungdommens ressurser, ikke problemer. Det er etablert en mentorordning for artister. De er plukket ut på bakgrunn av talent, men mangler et apparat rundt seg. Resultat er gryende nasjonal interesse for hvorfor Tønsberg og Vestfold ser ut til å masseprodusere talenter.

Man erfarer at når man lager slike positive rammer for ungdommene tar ungdommene også samfunnsansvar. Ungdommer er trendsettere og de sterkeste påvirkerne for andre ungdommer. Tone H. Jørgensen, prosjektleder for UKM Vestfold forteller at:

         UKM Vestfold har fokus på miljø. På fylkesmønstringen i 2009 ble det bare servert økologisk mat. Gratis økologiske gode matpakker til alle deltagere - resultat; det var         ekstremt god energi hele dagen (de er her fra 09 - 20, så lang dag) og nesten ikke       noe salg av kioskvarer. 
         UKM Vestfold har fokus på samfunnsansvar. På fylkesmønstring 2009 hadde vi      menneskebibliotek - ungdommer kunne "låne" en homofil, lesbisk, transe, veganer -        for å få vite mer. Arrangert i grupper. Intervju med Skeiv ungdom som ble vist på       direkten i sal - voldsom respons!!”

 

Ungdommens Kultur Mønstring (UKM) i Vestfold
Mål: Å gjøre ungdom til betydningsfulle formidlere av kultur og helse. Kultur gir helse
Forebyggende og korrigerende resultater som BIEFFEKTER av lystbetont kulturvirksomhet.

UKM jobber etter to grunnpilarer:

Gi ungdom tillit: Ungdom kan og vil være betydningsfulle ressurser i eget og andres liv!

Gi ungdom trygge rammer: Trygge nødvendig kompetanse, ferdigheter, selvtillit og selvledelse. - rom for å prøve og feile.

Hva gjøres i praksis:
Har ungdomsarrangørteam. Fem ungdommer som er med på å utvikle UKM og bidrar på gjennomføring av arrangementer. Som et resultat av den kompetansen ungdommene har tilegnet seg, har de på egen hånd startet Juvenile Rock Club, avd. Vestfold. De skal gi ungdommer i Vestfold kvalitetskonserter til en rimelig penge, i et rusfritt miljø. Arrangørkompetanse er en etterspurt "vare" og UKM er den organisasjonen som har satt denne "læringen" i system med så unge mennesker.

Redaksjonsteam - Foto og journalistikk. Utenom selve mønstringene leverer de til aviser og ulike nettsteder.
Produksjonsteam - Filmcrew og stuntreportere. Flerkameraproduksjon på fylkesmønstring - livesendinger fra studio/backstage som sendes på skjerm i sal. Lyd, lys, rigg. 

Disse tre teamene bidrar til "UKM hele året", på små og store eventer i UKM regi. Det er større produksjoner på fem lokale mønstringer og et veldig stort arrangement (Fylkesmønstringen). Ungdommene finner sine områder som de brenner for og fordyper seg i og tar hele tiden med seg nye impulser.

Det er etablert UKM ambassadører på mange skoler. Ambassadørenes oppgave er å tilrettelegge og bidra under UKM-skoleturné.

Så er det utøverne på scene: klassisk musikk, rock, trash metal, singersong writers, acapella, folkemusikk, pop, teater, nysirkus, blandings sjangere, hip hop, beatboxing, opera, musicals, drill, cheerleading, konferansierer, dans i ulike sjangere, klesdesignere, filmskapere, animatører, skrivekunst/litteratur, ulike kunstsjangere. 

Vi har tatt med bilstyling for første gang i år og disse ungdommene ble utrolig stolte over at de ble puttet i kunstkategorien.

 

Hun forteller videre:

”Vi ser ungdom som subjekter. Ungdom vil være betydningsfulle ressurser og kan - når betingelsene er lagt til rette. Ungdommens samfunnsrolle endres fra tilskuer til deltager fra kommunal bruker til samarbeidspartner fra velmenende forebyggers objekt til handlende subjekt. Vi skaper en inkluderende ungdomskultur basert på unges egne ressurser. Vi får daglige mailer fra ungdommer i regionen som så gjerne vil bli en del av vårt team - hurra!!![1] International Research Institute of Stavanger.

[2] Dutton, Jane og Belle Rose Ragins (2007). Exploring Positive Relations at Work. Building a Theoretical and Research Foundation. New York Lawreence Erlbaum Associates

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: jhuj62
(Skriv inn koden over.)