Valg 2019: Nye bevillinger, nye kommuner og nye ting å tenke på


Lokalvalget står for døren, og med nytt kommunestyre følger ny bevillingsperiode. Denne gangen er det i tillegg nye, sammenslåtte kommuner og ny organisering for mange saksbehandlere. Saksbehandlingsreglene er likevel de samme!

:av Karoline Bjerke Wangberg (2019), advokat

Bevillingsperioden gjelder for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye bevillingsvedtak må altså være vedtatt av det nye kommunestyret senest 30.september 2020.

Saksbehandlingstiden for søknader om ny bevilling skal være høyst 4 måneder, og fristen løper fra det tidspunkt kommunen har all nødvendig dokumentasjon. Det er viktig at saksbehandler har et godt overblikk over hvilken dokumentasjon som kreves for å få gjennomført søknadsbehandlingen, slik at man ber om rett dokumentasjon med en gang.

Arbeidet bør igangsettes i tide. Saksbehandler må ta høyde for at det tar tid å få inn ny dokumentasjon, særlig fra bevillingssøkere som ikke har vært gjennom prosessen før. I tillegg må det tas hensyn til at når alle bevillingssøknadene skal behandles samtidig, setter det høringsinstansene under stort arbeidspress, og det kan ta tid å få tilbakemeldinger. Jeg vil anbefale at man sender ut en samlet forespørsel til høringsinstansene, der man lister opp de virksomhetene og personene man skal ha uttalelse om, slik at arbeidsbyrden lettes for høringsinstansen.

For de nye kommunene er det viktig at myndigheten som er lagt til kommunen i alkoholloven er delegert korrekt før saksbehandlingen begynner. Delegeringsreglementet skal vedtas for de nye kommunene innen 31.desember 2020. Når fristen for innvilgelse av nye skjenkebevillinger er tre måneder før fristen for nytt delegeringsreglement etter kommunelovens regler, kommer problemstillingen frem av seg selv. Derfor er det svært viktig at delegering for alkohollovens vedkommende gjøres før fristen for endelig delegeringsreglement, slik at rette vedkommende kan iverksette arbeidet med kommunens nye alkoholpolitikk, kartlegging av bevillingshavere og innhenting av nye søknader og tilhørende dokumentasjon.

Det nyvalgte kommunestyret foretrekker ofte å vedta alle bevillingene på nytt for å fremme og bekrefte sin egen alkohol- og næringspolitikk, særlig der det er store endringer i partienes representanter. De har likevel adgang til å la bevillingene som allerede er innvilget av forrige kommunestyre fortsette å gjelde for en ny periode på 4 år, med opphør senest 30. september året etter at neste kommunestyre tiltrer. En slik beslutning krever at det fattes enkeltvedtak for hver bevilling om at den fortsetter å gjelde. Slike enkeltvedtak kan delegeres til kommunedirektøren og videre til saksbehandler, slik at beslutningen ikke krever kommunestyrets ressurser.

Kommunen kan også beslutte at ingen bevillinger skal opphøre, og det kan fastsettes retningslinjer om at bare enkelte bevillinger trenger ny søknadsbehandling. Et eksempel her kan være at bare bevillinger som er innvilget i sentrumsområdet må søke hver periode. Her har kommunen adgang til å endre eller fastsette nye vilkår for bevillingene, slik de kan ved behandling av søknad om ny bevilling. Retningslinjer er ikke enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages av bevillingshaverne.

Beslutninger som medfører at søknader om ny bevillingsperiode ikke trengs å behandles, kan bare gjennomføres når kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken. Beslutningen skal, som alle andre kommunale beslutninger, baseres på likebehandling og god forvaltningsskikk i tillegg til å hensynta kommunens grunnleggende alkoholpolitikk. Slik sikrer alkoholloven en velbegrunnet vurdering av bevillingene fra kommunens side, selv om full søknadsbehandling ikke kreves.

Les HER om Alkoholloven med kommentarer, Helsedirektoratet

Karoline Bjerke Wangberg
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: yv4854
(Skriv inn koden over.)