Eksempel på planstrategi - Gran kommune


Her for du innblikk i planstrategiarbeidet fra Gran kommune. Kommunal planstrategi er et nytt begrep som ble innført i den nye plan- og bygningsloven (vedtatt i 2008). Gjennom planstrategien skal kommunen avklare de viktigste utfordringene en venter å stå overfor og hvilke planer en bør revidere eller lage for å møte disse utfordringene.

I plan- og bygningslovens § 10-1 står det at den kommunale planstrategien bør omfatte:

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden

Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret:

ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves

Les mer om kommunal planstrategi i Gran kommune, klikk deg inn HER


 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6ipo00
(Skriv inn koden over.)